Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/02/2011 רמות הטרנסאמינזות בדם בקרב בנים הלוקים ב Duchenne ו Becker muscular dystrophy

האנזימים אלנין טרנזאמינזה ALT  ואספרטייט טרנסאמינזה AST מזרזים את הקטבוליזם של חומצות אמיניות באמצעות מעגל החומצה הציטרית  the citric acid cycle. ריכוזים גבוהים של אנזימים אלה נמצאים בתוך תאי הכבד, ההפטוציטים. אנחנו משתמשים בבדיקת רמות אנזימים אלה בדם כסמנים של מחלות הפטוצלולריות. אך כאמור אנזימים אלה אינם יחודיים לתאי כבד וכאשר רמת אנזימים אלה בדם עולה, חייבים גם לחשוב על כל מקורות נוספים של אנזימים אלה.

האנזים ALT נמצא ברקמת שריר הלב והשרירים הרצוניים בגוף והאנזים AST נפוץ עוד יותר ונמצא ברקמת שריר הלב, בשרירים הרצוניים, בכליות, במוח, בלבלב, בריאות ובכדוריות הדם האדומות והלבנות. לכן כאשר רמת אנזימים אלה עולה בדם ובמיוחד במקרים בהם אין עדות למחלת כבד, חייבים לשקול את האפשרות של מחלה באחת מרקמות אלה.

 

האנזים קריאטין פוספוקינזה – CPK—הוא סמן רגיש של מחלת שריר הלב או השרירים הסקלטליים. ריכוז ה CPK  פי 1000  גבוה יותר בשריר מאשר בכבד.  רמות גבוהות של טרנזאמינזות בדם, ידועות היטב בכמה מחלות שרירים כולל הדיסטרופיות של דושן ושל בקר וכן במצב של limb girdle muscular dystrophy, ובמחלות דלקתיות של השרירים דוגמת polymyositis  ו  necrotizing myopathy. התעלמות מהעובדה שאנזימים אלה נובעים גם מהשריר גרם לכך שחולים הלוקים במחלת שרירים בעבר, עברו בדיקות חודרניות ויקרות כדי לשלול מחלת כבד. הנתונים שהחוקרים מציגים במאמר זה מדגישים את החשיבות של עלייה בטרנזאמינזות בקרב חולים הידועים כסובלים ממחלת שרירים וחולים בהם אין עדות למחלת כבד וחולים בהם רמת ה CPK  בדם גבוהה יחד עם הטרנסאמינזות. מוכרים לנו לא מאט חולים אשר עברו ברורים נרחבים למחלת כבד כאשר מקור העלייה בטרנזאמינזות בדם  היה בשריר.

בהמשך המאמר החוקרים מנתחים את התוצאות של האנזימים בקרב החולים שלהם. הם יצרו מודל מתמטי באמצעותו אפשר לחשב רמת הטרנסאמינזות הצפויות בדם כאשר הגיל של החולה ורמת ה CPK ידועים לנו. אם הטרנסאמינזות בדם יעלו בהרבה מהצפוי אז כדאי לחשוש במחלת כבד. אחרת יש לחשוד במחלת שרירים.

 

הערת העורך

לאלה שאינם מתמטיקאים בדם ובנפש,  נראה לי שאצל חולה בו נמצאו רמות גבוהות של טרנסאמינזות בדם יחד עם רמות גבוהות של CPK ואין עדות למחלת כבד – יש לחפש מחלת שרירים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics המכוון מיום ה 13 לדצמבר 2010.

 

 

Serum transaminase levels in boys with Duchenne and Becker muscular dystrophy/

McMillan H et al

Pediatrics 2011;127:e132-e136

 

סגור חלון