Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/03/2011 בקיצור נמרץ - לקט המחקרים הבולטים במחצית הראשונה של פברואר 2010

מחקר קנדי מאשר את הסיכון הכרוך בבדיקות הדמייה  (CMAJ)

מחקר חדש מקנדה, שתוצאותיו פורסמו ב-CMAJ, מאשר כי קרינה במינון נמוך עקב בדיקות הדמיה של הלב מעלה את הסיכון להתפתחות מחלות ממאירות. החוקרים מצאו כי עם חשיפה לקרינה מייננת במינון נמוך עקב בדיקות הדמיה לא-לבביות, עבור כל 10 mSv של קרינה מייננת במינון נמוך, הסיכון להתפתחות מחלה ממארת בתוך חמש שנים עלה ב-3%.

אל מול העלייה הפוטנציאלית בסיכון לתמותה בעקבות חשיפה לקרינה עקב הדמיה לבבית ופרוצדורות תרפויטיות יש לקחת בחשבון את הסיכון האפשרית לתמותה ממחלות קרדיווסקולאריות בחולים בהם יש מקום לפרוצדורות אלו וצפויה ירידה בתמותה בעקבותיהן.

 CMAJ 2011

 

האם שיטת ניקוד חדשה תחליף את ניקוד CHADS2 בחולים עם פרפור פרוזדורים? מתוך BMJ

ממחקר דני חדש אשר פורסם בגיליון ינואר של כתב העת BMJ עולה כי שיטת ניקוד חדשה עשויה להיות מדויקת יותר משיטת CHADS2 בניבוי אירועים תרומבואמבוליים במטופלים עם פרפור פרוזדורים. ניקוד CHADS2 כולל נוכחות של אי ספיקת לב, יתר לחץ דם, גיל מעל 75, סכרת – כל אלה שווים נקודה אחת. ארוע מוחי קודם שווה 2 נקודות. ניקוד CHA2DS2-VASc כולל בנוסף מין נקבה, גיל 65-74, סיפור של מחלה וסקולרית – כל אלה שווים נקודה אחת. גיל מעל 75 שווה 2 נקודות בשיטה זו. הניקוד הסופי מנבא סיכון לארוע תרומבואמבולי ועל כן מכוון לבחירת טיפול אנטיקואגולנטי בהתאם. שיטת הניקוד החדשה, CHA2DS2-VASc עשויה לנבא באופן מדויק יותר סיכון גבוה וכן סיכון נמוך לארוע תרומבואמבולי במטופלים עם פרפור פרוזדורים.

BMJ, January 2011

 

הקשר בין חשיפה לשמש ורמות וויטמין D ובין הסיכון לטרשת נפוצה (Neurology)

ממצאי מחקר חדש תומכים בקשר האפשרי בין חשיפה לשמש ושיעורים נמוכים יותר של טרשת נפוצה. מדגם המחקר כלל כ-280 חולים עם אבחנה קלינית ראשונה של דה-מיילניציה של מערכת העצבים המרכזית במהלך תקופת המחקר וכן כ-540 ביקורות. מהמחקר עולה כי הן חשיפה לשמש והן רמות וויטמין D תורמות באופן בלתי-תלוי להפחתת הסיכון לאירוע דה-מיילינטיבי ראשון. החוקרים קבעו כי ההבדל בחשיפה לשמש בשעות הפנאי, רמות 25-Hydroxyvitamin D וסוג העור היו אחראים ביחד לכשליש מהעלייה בהיארעות אירוע דה-מיילינטיבי ראשון. מהתוצאות עולה כי תוספי וויטמין D בלבד הינם פחות יעילים למניעה מכפי שעלה ממחקרים אפידמיולוגים.

Neurology. 2011;76:540-548

 

תרופות ממשפחת ARB והסיכון לפתח סרטן בחולי יתר לחץ דם - מתוך Am J Cardiol

ממחקר חדש מטאיוואן אשר פורסם בגיליון ינואר של כתב העת American Journal of Cardiology עולה כי תרופות ממשפחת ARB אינן מעלות את הסיכון להתפתחות סרטן ואף עשויות להגן מפניה. ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי לאחרונה עלו חששות כי תרופות ממשפחת ARB (או Angiotensin II receptor blockers ) עשויות להיות קשורות לסיכון מוגבר לפתח סרטן . בין השנים 1998-2006 אובחנו מעל 100,000 חולים חדשים עם יתר לחץ דם מתוך מאגר נתונים של כמיליון אנשים. מתוכם כ-37% קיבלו טיפול ב-ARB . החוקרים בדקו הארעות של התפתחות סרטן חדש מכל סוג עד סוף שנת 2007. נמצא כי שימוש ב-ARB קשור באופן בלתי תלוי בסיכון נמוך יותר לפתח סרטן. לאור זאת,

החוקרים מסכמים וכותבים כי שימוש ממושך ב-ARB נמצא קשור לסיכון נמוך יותר להארעות של סרטן מכל סוג שהוא. על כן, ניתן להניח כי ARB עשויים למעשה להגן מפני התפתחות סרטן ולא לגרום לה, לפי החשש הקיים.  

Am J Cardiol. January, 2011

 

סגור חלון