Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

31/03/2011 בקיצור נמרץ - המחקרים הבולטים במחצית השנייה של פברואר 2011

האם שימוש בתכשירי SSRIs קשור בפרוגנוזה טובה יותר של חולים עם מחלת לב כלילית?

מתוך American Journal of Cardiology  

ממטה-אנליזה חדשה אשר פורסמה בגיליון ינואר של ירחון American Journal of Cardiology עולה כי השימוש בתכשירים מקבוצת ה-Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) עשוי להיות קשור בשיפור בפרוגנוזה של חולים עם מחלת לב כלילית (Coronary heart disease, CHD). בסך הכל, נכללו במטה-אנליזה שבעה מחקרים של נתונים משישה מחקרים מבוקרים בהקצאה אקראית, עם סך של 2,461 חולים. לאור הממצאים, החוקרים סבורים כי ניתן לתת טיפול תרופתי ב-SSRIs בבטחה לחולים עם CHD, וכי יתכן וטיפול זה אף תורם לשיפור הפרוגנוזה הקרדיווסקולארית שלהם.

Am J Cardiol  2011


האם חיסון נגד שפעת עשוי להוריד סיכון לאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה ?  (מתוך Eur Heart J)

ממחקר חדש אשר פורסם בגיליון פברואר של כתב העת European Heart Journal עולה כי חיסון נגד Influenza עשוי להוריד סיכון לארועים קרדיווסקולריים משמעותיים בחולים עם acute coronary syndrome (ACS) . מדגם המחקר כלל למעלה מ-400 חולים אשר אושפזו בשל ACS . מחצית מחולים אלה קיבלו חיסון נגד Influenza ואילו מחצית לא קיבלו חיסון (קבוצת ביקורת).

 שכיחות ארועים קרדיווסקולריים משמעותיים, כולל תמותה, אשפוז בשל ACS , אשפוז בשל אי ספיקת לב, אשפוז בשל ארוע מוחי, הייתה נמוכה יותר בקבוצה שקיבלה חיסון בהשוואה לקבוצת הביקורת (9.5% לעומת 19.3%, P=0.004 ). החוקרים מסכמים וכותבים כי חיסון נגד Influenza עשוי להוריד סיכון לארועים קרדיווסקולריים משמעותיים בחולים עם ACS . על כן, ממליצים החוקרים על מתן החיסון כמניעה משנית בקבוצת חולים זו.

 Eur Heart J, February 2011


 

האם ניתוחים בריאטריים מפחיתים תמותה בטווח הארוך באנשים הסובלים מהשמנת יתר קיצונית? מתוך Annals of Surgery  

ממאמר סקירה חדש אשר פורסם בגיליון ינואר של ירחון Annals of Surgery עולה כי אנשים הסובלים מהשמנת יתר עשויים להוסיף שנים לתוחלת חייהם בעקבות ירידה במשקל המושגת באמצעות ניתוח בריאטרי. בשנת 2009 עברו כ-220 אלף אמריקאים סוג כלשהו של ניתוח להפחתת משקל, במרבית המקרים ניתוח מעקף קיבה. החוקרים איתרו שמונה מחקרים, אשר כללו מעקב של למעלה מ-44,000 גברים ונשים. מהנתונים עולה כי אלו שעברו ניתוח בריאטרי חלה ירידה של 45% בסיכון לתמותה. ניתוח מעקף קיבה ככלל מביא לירידה מהירה ומשמעותית יותר במשקל בהשוואה לניתוח טבעת. מאידך, ניתוח מעקף קיבה הינו בלתי הפיך ומלווה בסיכון מוגבר להתפתחות סיבוכים חמורים ואף תמותה הקשורה בניתוח.

 Ann Surg 2011

  

חיסון גברים צעירים נגד וירוס הפפילומה (HPV) עשוי לעזור למנוע הדבקה והתפתחות נגעים בגניטליה -מתוך NEJM  

ממחקר חדש אשר פורסם בגיליון פברואר של כתב העת New England Journal of Medicine עולה כי חיסון גברים צעירים בחיסון המרובע נגד הזנים הפתולוגיים הנפוצים של וירוס הפפילומה, ה-HPV עשוי לעזור למנוע הדבקה והתפתחות נגעים בגניטליה. מדגם המחקר כלל למעלה מ-4,000 גברים ונערים בגילאי 16-26. מהתוצאות עולה כי חיסון מרובע נגד הזנים הפתוגניים הנפוצים של HPV עשוי לעזור למנוע התפתחות נגעים בגניטליה הקשורים להדבקה בוירוס בנערים וגברים בגילאי 16-26.

N Engl J Med. 2011;364:401-411

 

 

האם צריכת תה ירוק מפחיתה את הסיכון להתפתחות מחלת לב כלילית?

מתוך American Journal of Clinical Nutrition  

ממטה-אנליזה חדשה אשר פורסמה בגיליון ינואר של ירחון American Journal of Clinical Nutrition עולה כי הראיות הקיימות אינן תומכות בהשפעה מגינה של צריכת תה שחור כנגד התפתחות מחלת לב כלילית. עם זאת, החוקרים מציינים כי ישנו מידע מוגבל אשר תומך בקשר אפשרי בין צריכת תה ירוק ובין סיכון מופחת להתפתחות CAD. מבין 18 מחקרים שאותרו בעקבות חיפוש בספרות המקצועית בין השנים 1966 ו-2009 ונכללו במטה-אנליזה זו, 13 התמקדו בצריכת תה שחור וחמשת הנותרים בצריכת תה ירוק. החוקרים לא מצאו קשר מובהק בין צריכת תה שחור ובין הסיכון להתפתחות מחלת לב כלילית לעומת זאת, כל עלייה בכוס תה ירוק נוספת ליום לוותה בסיכון נמוך ב-10% להתפתחות מחלת לב כלילית. 

American Journal of Clinical Nutrition 2011

 

סגור חלון