Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

17/04/2011 על הקשר בין עוצמת האסתמה - קצרת - לבין רמת הויטמין D בדם

 

מחקרים שונים בשנים האחרונות הראו כי חסר בויטמין D הוא גורם סיכון אפשרי למחלות כרוניות, בנוסף לרככת, שהיא מחלה הידועה כתוצאה מחסר בויטמין D. מידע שהתווסף בזמן האחרון מצביע על חסר בויטמין D  כגורם אפשרי להופעת מחלת האסתמה בילדים וכן נמצא קשר בין עוצמת האסתמה לבין רמת ויטמין D בדם.  בנוסף לתצפיות אלה,  נמצא קשר בין רמת הויטמין D בדם לבין עוצמת הנשיפה בשנייה אחת – ה FEV1   , וגם הנפח החיוני – the forced vital capacity .

שני סממנים אלה של תפקוד הריאות   נמצאים ביחס ישיר לרמת הויטמין D בדם. ככל שרמת הויטמין D גבוהה יותר כך תפקוד הריאות טוב יותר.  כל הממצאים האלה מרמזים על  קשר חשוב בין רמת הויטמין D לבין בריאות מערכת הנשימה.

 

גם מטרת המאמר לפנינו  הייתה לבדוק את הקשר בין רמות ויטמין D בדם לבין תפקוד הריאות והופעת האסתמה. ליתר דיוק, החוקרים בדקו את הקשר בין רמות ה 25-hydroxy cholecalciferol   בדם לבין תוצאות תפקוד הריאות כפי שנבדק באמצעות ספירומטריה. בסקר השתתפו 75 ילדים חולי אסתמה בין הגילים 5 עד 11 שנה. החוקרים מצאו  כי רק ב 9.4% של חולי האסתמה נמצאו  רמות ויטמין D תקינות – דהיינו מעל 30 נג/מל.   באשר לקשר בין תפקודי הריאות לבין רמת הויטמין D, התברר שיש קשר ישיר מובהק בין ה forced vital capacity  לבין רמת הויטמין D.  החוקרים מסכמים כי חסר בויטמין D שכיח בקרב ילדים חולי אסתמה החיים מסביב לאגן הים התיכון .

בדיון, החוקרים מעלים את ההשערה כי השפעתו של ויטמין D היא דרך המערכת האימונית. כמה מחקרים קבעו כבר כי ויטמין D חיוני לבשלות של מערכת של החיסון הטבעי, כלומר ה innate immunity – מערכת המפרישה פפטידים שביכולתם להרוס וירוסים, חיידקים ופטריות. מערכת אימונית זאת יעילה גם בדיכוי התגובה הדלקתית של הרקמות במקרים של זיהומים ויראליים. תצפיות קליניות גילו גם שויטמין D מגן מפני דלקת בדרכי הנשימה.

 

התצפיות הראו שמתן ויטמין D בילדים מצמצם מספר הזיהומים בדרכי הנשימה ובעקיפין כנראה גם מפחית את מספר התקפי האסתמה – כי הזיהומים, הם אשר מעוררים את התקפי האסתמה.  עדיין אי אפשר לקבוע בוודאות שחסר הויטמין D הוא עצמו גורם להחמרת האסתמה, או שמא, הסיבה היא אורח החיים שמתלווה לחסר ויטמין D כגון - פחות בילוי מחוץ לבית ופחות חשיפה לקרני השמש. החוקרים מציעים מחקרים פרוספקטיביים, שיבדקו את ההשפעה של תוספת ויטמין D על חולי אסתמה כדי לוודא שאכן כן, תוספת ויטמין D מצמצם את ההתקפים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics    לחודש מרס 2011.

 

Vitamin D serum levels and markers of asthma control in Italian children

Chinellato I et al

J Pediatr 2011;158:437

 

סגור חלון