Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

17/04/2011 בקיצור נמרץ - המחקרים הבולטים במחצית הראשונה של מרץ 2011

השוואת איכות החיים של חולים לאחר ניתוח מעקפים או השתלת תומכן-מצופה תרופה

 (N Engl J Med)

במחקר גדול ואקראי, שכלל 1800 חולים עם מחלה תלת-כלית או מחלה של העורק הכלילי הראשי השמאלי, בחנו החוקרים את תוצאות הטיפול לאחר ניתוח מעקפים, בהשוואה לתוצאות לאחר השתלת תומכן מצופה-תרופה. מתוצאות מחקר חדש  שפורסמו ב-New England Journal of Medicine עולה כי בחולים עם מחלה כלילית תלת-כלית או מחלה של העורק הכלילי השמאלי הראשי, לאחר 6 ו-12 חודשים נרשם שיפור גדול יותר באנגינה לאחר ניתוח מעקפים של העורקים הכליליים, בהשוואה לתוצאות לאחר PCI, אם כי היקף התועלת היה קטן.

 N Engl J Med 2011; 364:1016-1026

 

תרומבואמבוליזם ורידי נפוץ בצעירים עם מחלות ממאירות (J Pediatr)

למעלה מ-1 מכל 20 מתבגרים ומבוגרים צעירים עם מחלה ממארת יפתחו תרומבואמבוליזם ורידי, כך עולה מתוצאות מחקר חדש. במסגרת המחקר שתוצאותיו פורסמו ב-Journal of Pediatrics  החוקרים בחנו את הנתונים אודות צעירים בגילאי 15-24 שנים ששוחררו מ-35 בתי חולים ברחבי ארצות הברית בין השנים 2001-2008. מבין למעלה מ-9,700 חולים, 5.3% פיתחו תרומבואמבוליזם ורידי. בהשוואה לחולים צעירים יותר, הסיכון היה גבוה יותר באלו בגילאי 18-20 שנים (OR = 1.65) ובאלו בגילאי 21-24 שנים (OR = 1.67). בהשוואה לחולים עם גידולים מוחיים, הסיכון לתרומבואמבוליזם ורידי היה גבוה יותר בחולים עם לויקמיה (OR = 5.53) או אלו עם סרקומות של עצם/רקמות רכות (OR = 4.32).  

J Pediatr 2011


האם יש סכנה בטיפול משולב במעכבי ACE ו-ARB? (מתוך CMAJ)

מהניסיון הקליני עולה כי, בדומה לתוצאות במחקרים קליניים, שילוב טיפול במעכבי ACE עם תרופות ממשפחת ARB (Angiotensin Receptor Blocker) מביא לעליה של למעלה מפי שתיים בסיכון לכשל כלייתי והיפרקלמיה, בהשוואה למתן טיפול בתכשירים מאחת המשפחות בלבד, כך קובעים חוקרים במאמר חדש שפורסם ב-CMAJ. החוקרים הגיעו למסקנה זו לאחר שעקבו אחר למעלה מ-24,000 נבדקים, שהחלו טיפול לאחרונה בתרופות ממשפחת מעכבי ACE, ARB, או בשתי משפחות התרופות עם מדידת רמת הקריאטינין בדם לפני ואחרי התחלת הטיפול בתרופות. החוקרים מציינים כי ל-86% מהמטופלים שנטלו את שתי התרופות לא הייתה התוויה קלינית שאושרה במחקרים קליניים לנטילת הטיפול המשולב. התוויות אלו כוללות פרוטאינוריה או הפרעה סימפטומאטית בתפקוד הסיסטולי של חדר שמאלי למרות טיפול במעכבי ACE או ARB.

CMAJ 2011

 

האם מטפורמין הינה תרופת הבחירה לטיפול קו-ראשון בחולי סוכרת? (Ann Intern Med)

סקירה מקיפה של התרופות הקיימות לטיפול בסוכרת קובעת כי העדויות הקליניות ממשיכות לתמוך במטפורמין כטיפול קו-ראשון בחולי סוכרת: ישנן עדויות מעטות בנוגע לתועלת היחסית מבחינת התוצאות בטווח הארוך, או השוואת התועלת אל מול חלק מהתרופות החדשות האחרות.

הסקירה כללה למעלה מ-160 מחקרים ובעקבותיה קבעו החוקרים כי מהנתונים לא ניתן לתמוך בתרופה אחת או בשילוב תרופתי מסוים על-פני טיפול אחר בטווח הארוך. מבחינת התוצאות בטווח הזמן הבינוני, למרבית התרופות השפעה דומה על ריכוז HbA1c. מטפורמין לווה באופן עקבי בירידה במשקל או השפעות ניטרליות על המשקל, בהשוואה לתכשירים תרופתיים אחרים וההשפעות על רמות השומנים היו בעיקרן מתונות ובעלות חשיבות קלינית שאינה-ברורה. לטיפולים משולבים הייתה השפעה אדטיבית על איזון רמות הסוכר, אך גם על המשקל ועל תופעות הלוואי. בסה"כ, למטפורמין יחס תועלת-סיכון הגבוה ביותר בהשוואה לטיפולים אחרים, ולכן עודנו טיפול הבחירה כטיפול קו-ראשון. אין עדויות רבות בנוגע ליעילות והבטיחות של התרופות החדשות ודרושים מחקרים נוספים. 

Ann Intern Med, published early online 14 March 2011


השוואה בין טיפול אינטנסיבי ופחות אינטנסיבי בסטטינים (Eur Heart J) 

מטה-אנליזה נוספת בחנה את ההשפעות של טיפול אינטנסיבי, בהשוואה לטיפול פחות אינטנסיבי, בתכשירים ממשפחת סטטינים ולא הדגימה השפעה משמעותית על התמותה הקרדיווסקולארית הכוללת עם טיפול אינטנסיבי; זאת למרות עדויות לפיהן ישנה ירידה מתונה בשילוב אירועים לא-פטאליים. מהסקירה עולה כי טיפול אינטנסיבי בסטטינים מפחית את הסיכון לאירועים לא-פטאליים; החוקרים ם גם מעלים את האפשרות כי הדבר עשוי להפחית את הסיכון לתמותה ממחלות לב וכלי דם. התועלת הגדולה ביותר מבחינת שיעורי התמותה תועדה בחולים עם תסמונת כלילית חריפה, ובמחקרים אלו ההשפעה על התמותה הייתה מובהקת סטטיסטית בחולים אלו, שיעור האירועים היה גבוה יותר בתקופה החריפה לאחר אירוע תסמונת כלילית חריפה.  

Eur Heart J, published early online 8 March 2011

 

סגור חלון