Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 19/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

17/04/2011 משלנו: הקשר בין הפרעות שינה לבין הפרעות אכילה בילדים קטנים.

 

הפרעות שינה, משניות להפרעות התנהגותיות, שכיחות בקרב ילדים בין הגילים 6  ועד 36 חודשים. לפי אומדנים שונים בעיה זאת פוגעת ב 10% עד 30% של הילדים. הביטוי הקליני הוא קושי להירדם,  או נטייה להתעורר באמצע השינה, או שתי התופעות גם יחד. בעיות אלה בדרך כלל משקפות אנטראקציה בין ההורים לילדים בעת שהילדים שוכבים לישון. גם האופי של הילד עצמו משפיע על כושר השינה שלו. ללא טיפול הפרעה זאת תשפיע על התנהגות הילד במשך היום ועל תפקודו ותפקוד כל המשפחה. חוסר שינה בילד גורם גם לעצבנות, להתקפי זעם  ולחוסר שליטה על רגשות הילד. בעיות אלה ישפיעו גם על שינת ההורים, על ערנותם למחרת על תפקודם ומצב רוחם.

הפרעות אכילה בקרב ילדים גם הן שכיחות. הן כוללות הפרעות פיזיולוגיות בתהליך הבליעה, ילדים בררנים, וילדים הלוקים בבעיות מורכבות יותר, דוגמת התנהגות לא ראויה בזמן הארוחה – כלומר inappropriate or disruptive feeding behavior  :  סירוב לאכול, משך זמן ארוך מדי לארוחה, אכילה עצמית לא מספקת ובררנות באוכל. גם כאן שכיחות הבעיה נאמדת באחוז יחסית גבוהה – כ 25%  של תינוקות וילדים קטנים. בעיות אלה מקור לדאגה להורים ולפעמים גורמים לחוסר עלייה במשקל או אפילו לירידה במשקל. הן גם יכולות לגרום לעיכוב בהתפתחות הקוגניטיבית.  הגורמים לבעיות אלה רבים הם, כולל חוסר יעילות של ההורים, אופי של הילד עצמו, הקשר בין הילד לבין ההורה וגורמים פסיכולוגיים. עד כה לא נבדק האפשרות של קשר בין הפרעות שינה לבין הפרעות אכילה. בעבודה לפנינו החוקרים – מבתי חולים וולפסון ודנה- בודקים אפשרות זאת.

נכללו במחקר ילדים בגילים ששה ועד 36 חודשים אשר לקו בהפרעות שינה או בהפרעות אכילה. סך הכל נבדקו 681 ילדים.  חמישים ושמונה מהם לקו בהפרעות שינה ושבעים וששה מהפרעות אכילה. קבוצת הבקרה כללה את 547 הנותרים. הגיל הממוצע היה 17 חודש.

בקבוצת הילדים עם הפרעות באכילה, ההורים טענו שקיימות גם הפרעות שינה לעיתים קרובות יותר מאשר בקבוצת הבקרה. לשון אחר, כאשר ילד לוקה בהפרעה באכילה גובר הסיכוי שיסבול גם מהפרעה בשינה בהשוואה לילד ללא בעיות באכילה. התוצאה הייתה מובהקת ברמה של p=0.0001. מנגד, גם בקבוצה של ילדים עם הפרעה בשינה, ההורים הזכירו בעיות בבליעה לעיתים קרובות יותר מאשר בקבוצת  בקרה. הם היו מודאגים לעיתים קרובות יותר כי קצב הגדילה של ילדיהם אינו מספיק ושהילדים מסרבים לאכול את ארוחותיהם.

החוקרים מסכמים שהפרעות שינה והפרעות אכילה נוטות להופיע באותם הילדים ושלכאורה יש קשר בין שתי תופעות אלה. מודעות לקשר זה יכול להביא לאבחנה ולטיפול מוקדמים יותר.

בדיון החוקרים מעלים כמה אפשריות להסביר צרוף של תלונות אלה, אך בינתיים אמיתות השערות אלה טרם נבדקה.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics   המקוון מיום 28 לפברואר 2011

 

Coexistence of sleep and feeding disturbances in young children

Tauman R et al

Pediatrics 2011;127:e615

 

סגור חלון