Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 16/12/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

17/04/2011 הרפואה בראי ההיסטוריה: שחר הפיזיולוגיה והפיזיקה ברפואה

מדע  הפיזיולוגיה  נוסד בתחילת המאה התשע עשרה , ביחד עם חקר הפיזיקה הרלוונטית לגוף של בעלי חיים. ראשוני הפיזיולוגים היה  Johannes Muller שחי בין השנים 1801 ועד 1858. מילר היה בנו של סנדלר בעיר קובלנץ בגרמניה. בתחילת הקריירה שלו הוא התעניין באנטומיה השוואתית, אך במרוצת הזמן עבר לחקר הפיזיולוגיה ובשנת 1833 כתב את ספרו  על הפיזיולוגיה של גוף האדם, ספר מלא וגדוש בתצפיות אוריגינליות.  ספר זה העלה את הפיזיולוגיה כמדע נפרד. מילר היה אדם מלא מרץ,  אשר עסק בתחומים רבים. הוא היה עורך כתב העת Archiv fur Anatomie und Physiology ותרם מאמרים רבים לכתב עת זה. הוא חקר את האמבריולוגיה של האדם ותיאר את הצינורות מהם מתפתחת המערכת הגניטו-אורינרית צינורות  אשר מכונים לזכרו the Mullerian ducts   איתם נפגשנו עוד בימי לימודי האנטומיה והאמבריאולוגיה שלנו. הוא חזר על המחקרים של Sir Charles    Bell ואישר  שעצבי חוד השדרה הקדמיים הם מעבירים גירויים לשרירים ואילו השורשים האחוריים מעבירים גירויים תחושתיים בלבד.   הוא חקר את מנגנון יצירת קול על ידי מיתרי הקול, והוא היה בין הראשונים שסיווג גידולים ממאירים על בסיס המבנה ההיסטולוגי שלהם. בספרו על פיזיולוגיה הוא גם כולל תצפיות בתחום הפסיכולוגיה ובנוסף היה לו ידע גם בתחום הפילוסופיה, כפי שמתברר מהציטוטים מספריו של ברוך שפינוזה. הוא היה אדם שהתחבב על הסטודנטים ועל העוזרים שלו ועשה כל מה שביכולתו לעזור להם, לעודד אותם ולקדם אותם. כמה מתלמידיו התפתחו למנהיגים במקצוע וביניהם Henle  האנטום, Virchow הפתולוג, ו Helmholz  אשר חקר את הגוף בעיני פיזיקאי – ועליו נשמע עוד בעתיד.

סגור חלון