Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/06/2011 האם בכי מופרז בקרב תינוקות והפרעות שינה נובעים מאותה הסיבה ?

תינוקות הלוקים בבכי מופרז וכן תינוקות אשר מתקשים להירדם, מהווים בעיה נפוצה ברפואת ילדים. לעיתים רחוקות בכי מופרז מעורר תגובה אלימה בקרב ההורים או שהתופעה מלווה בהפרעות פסיכולוגיות אצל הילד מאוחר יותר. חשוב אפוא שהאבחנה תהיה מדויקת ומבוססת כדי שנוכל להנחות את ההורים איך להתמודד בבעיה.

מחקרים עד כה הראו כי בכי מופרז בקרב תינוקות והדאגה האימהית שהיא תוצאה ממנו מגיע לשיא בגיל חמש עד שש שבועות. הבכי הוא במשך היום ובעיקר בשעות הערב. מנגד הפרעות שינה מופיעות רק בגיל שלושה חודשים ולאחר מכן וכמובן מופיעות רק בלילה. רושם ההורים הוא שתינוקות ישנים רצוף בלילה לאחר גיל שלושה חודשים. סרטים שצולמו בלילה בתאורה אנפרה- אדום מראים, כי תינוקות ממשיכים להתעורר בלילה גם לאחר גיל שלושה חודשים. השאלה אם כן היא מדוע רוב התינוקות מתעוררים בלילה גם לאחר גיל שלושה חודשים, אבל רק כ 25% ממשיכים להעיר את ההורים. מאחר ועד גיל שלושה חודשים מקובל שכל התינוקות מעירים את ההורים בלילה, נראה כי ב 25% של התינוקות המנגנון המונע בכי לילי אחרי גיל שלושה חודשים לא התחיל לפעול. במילים אחרות, כל התינוקות ממשיכים להתעורר בלילה גם לאחר שלושה חודשים, אך רק חלק ממשיך לבכות כאשר מתעורר.

 

מדוע ?

מחקרים קודמים הראו כי אין קשר בין שתי התופעות – יש תינוקות הבוכים בצורה מופרזת ויש תינוקות המתעוררים בלילה גם לאחר גיל שלושה חודשים, אך הם אינם אותם התינוקות. לכן חשוב לנסות ולהבין כל קבוצה וסיבת ההפרעה שלה. רק כך ניתן לטפל בכל תופעה בנפרד.

 

במטרה להבין את האטיולוגיה של כל אחת משתי ההפרעות – בכי מופרז ביום ובכי לילי – החוקרים במחקר לפנינו בדקו פעם נוספת, האם קיים קשר כלשהו בין תופעת הבכי המופרז בגיל 5 עד 6 שבועות לבין תופעת הבכי הלילי בגיל שלושה חודשים. החוקרים ניתחו נתונים שהתקבלו מסקר פרספקטיבי של תינוקות שלקו בבכי מופרז לפי יומנים שנוהלו על ידי האמהות ושתוכננו למטרה זו. נתונים על בכי לילי התקבלו משאלונים שנכתבו על ידי האמהות. הממצאים מאשרים את המסקנות הידועות כבר – שאין קשר בין שתי התופעות, אלא בכי מופרז ואי שקט היא תופעה  נפרדת וכן הנטייה להתעורר בלילה היא תופעה נפרדת.

 

המאמר הופיע בכתב העת Archives of disease in infancy and childhood   מחודש   אפריל 2011.

 

Distinguishing infant prolonged crying from sleep waking problems

St James-Roberts I, Peachy E

Arch Dis Child  2011;96:340

 

סגור חלון