Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/06/2011 כושר גופני של חולי מחלות דלקתיות של המעי

המונח IBD מתאר מחלות דלקתיות של המעי הגס והמעי הדק, על פי רוב מחלת קרוהן ומחלת קוליטיס כיבית.  בדרך כלל המחלה מופיעה בעשור השני או השלישי בחיי החולה. שכיחות המחלה שונה מאזור לאזור, כך למשל בקנדה יש אזורים בהם השכיחות היא 18 מקרים לכל 100,000  בני אדם, ומנגד אזורים בהם השכיחות היא פי ארבעה יותר גבוהה. באוכלוסיית הילדים קימות בעיות מחוץ למערכת העיכול דוגמת הפרעה בגדילה או אפילו ירידה במשקל  וחוסר דם. המחלה גם פוגעת בדימוי העצמי של הילד כי הופעת סימני הבגרות מאחרים לבוא. בעיות אלה נפוצות יותר בחולי מחלת קרוהן מאשר בחולי קוליטיס.

 

מחקרים אפידימיולוגיים הוכיחו כי מבוגרים הלוקים במחלות אלה מעדיפים אורח חיים פחות פעיל מאשר מקובל. כתוצאה מכך הכושר הגופני   נחלש, מצב אשר מקצר את תוחלת החיים. מבוגרים שחלו במחלת קרוהן לדוגמה, כושר גופני אירובי - aerobic fitness -היה נמוך באופן משמעותי בהשוואה למבוגרים בריאים. המסקנה היא שחשוב לעודד מבוגרים עם מחלות אלה להגביר את פעילות הגוף. המצב בקרב נוער עם IBD אינו ידוע, ולכן איננו יודעים האם יש לעודד אותם להגביר את הפעילות הגופנית.

 

במחקר השתתפו אחד עשר זכרים ושמונה נקבות החולים במחלת קרוהן וששה זכרים וארבע נקבות הסובלים מקוליטיס כיבית. החולים השתמשו ב cycle ergometer .

 

שני ערכים נבדקו:

1.  שיא הכוח - peak mechanical power -כלומר הכוח שהחולה השקיע בשלושת השניות הראשונות.

2.  הכוח הממוצע - mean mechanical power-שמשמעותו הכוח שהושקע במשך שלושים דקות של הבדיקה.

שני המדדים האלה נכללו תחת הכותרת הכוח האנאירובי.

 

 הכוח האירובי, נמדד בעזרת  חישוב כמות החמצן שהחולה נשם בתקופת הפעילות.

התוצאות הראו כי בקרב חולים עם מחלות דלקתיות של המעי מדד כוח השיא הגיע רק ל -90% מהכוח הצפוי באדם בריא. וכן גם הכוח הממוצע.  כמות החמצן שהחולים צרחו היה כ- 75% מהצפוי. לא נמצאו הבדלים בין חולי קרוהן לבין חולי קוליטיס. לא נמצא קשר בין משך המחלה ורמת פעילות המחלה לבין הכושר הגופני. מנגד, כן נמצא קשר בין רמת ההמוגלובין לבין הכושר הגופני.

בדיון החוקרים מעלים את ההשערה שהכושר הגופני אולי מוגבל כתוצאה מההמוגלובין הנמוך. אפשרות זאת חייבת להיבדק בעתיד. בינתיים חשוב לשים לב לצורך למנוע חוסר דם עד כמה שאפשר בקרב חולים אלה.

אפשרות נוספת היא שהירידה בכושר הגופני היא משנית לעלייה ברמת הציטוקינים הדלקתיים בגוף. ידוע שבחולי קרוהן קיימת הפרשה מוגברת של tumor necrosis factor alpha וציטוקין זה גם  מעודד הופעת cachexia  אצל חולים ומחליש את הגוף.

חלק מהחולים נטלו פרדניזון בתקופת הבדיקות. לפרדניזון השפעה מיופתית (myopathic ) ויתכן שתרופה זו תרמה גם לחולשת הגוף.

המסקנה היא שיש מקום לעודד פעילות גופנית בקרב חולי מחלות דלקתיות של המעי, אך גם פעילות זאת יש לבצע תחת השגחה רפואית כי טרם נבדק מהי השפעת הפעילות הגופנית על פעילות המחלה.

 

הערת העורך

מאמר זה פותח לנו שער למקצוע חדש ברפואה, מדע תנועת הגוף – human movement sciences.  המאמר פרי עבודתם של כמה מרכזים. החולים מקנדה והמומחים לתנועות הגוף ממוקמים בהולנד. האפשריות של מחקרים חדשים באמצעות מדע זה הן רבות והן יכולות ללמד אותנו כמה פעילות היא בריאה, מה מוגזם, איזה פעילות עדיפה וכמה פעילות גופנית יש לחייב בבתי ספר, בישיבות ובאוניברסיטאות.

 

המאמר הופיע בכתב העת   Journal of Pediatrics  לחודש מאי 2011

 

Exercise capacity in pediatric patients with inflammatory bowel disease

Ploeger HE, et al

J Pediatr2011;158:814

 

סגור חלון