Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/07/2011 באיזו מידה יכולים רופאים למנוע עישון בקרב מתבגרים.

 

מדי יום כ- 1000 מתבגרים הופכים למעשנים קבועים בארצות הברית.  מתבגרים רבים מנסים להיגמל מעישון  אך רובם נכשלים בזה. לפי אומדנים שונים, בין 6% ועד  12%  מהמתבגרים מצליחים לזנוח הרגל מזיק זה. כמה מחקרים התמקדו בתכניות גמילת עישון בקרב מתבגרים אך נתקלו בבעיות מתודולוגיות דוגמת יציאה מהשתתפות במחקר לפני המועד. גם כאשר המחקר הצליח התוצאות היו  מאכזבות.

מחקרים בקרב מבוגרים בעבר מסבים תשומת ליבנו לעובדה שלייעוץ על ידי רופא יש השפעה ניכרת על הרגל העישון. גם סקירות של חברת Cochrane  הגיעו למסקנה, כי ייעוץ על ידי רופא יכול לצמצם את אחוז המעשנים ב 1% ועד 3%.  אחד היתרונות  של ייעוץ רפואי הוא שהוא זול בהשוואה לתכניות גמילה אחרות.

 

ייעוץ על ידי רופא כולל חמישה שלבים:-

1. בירור לגבי הרגלי העישון של החולה

2. המלצה לעזוב את העישון

3. הערכה אם החולה אמנם מוכן להיגמל

4. עזרה בתהליך הגמילה

5. מעקב כדי למנוע חזרה לעישון.

 

על אף ההצלחה היחסית של ייעוץ רפואי בענייני גמילה מעישון בקרב מבוגרים, מפתיע הדבר ששיטות אלה כמעט ולא נחקרו בקרב מתבגרים. אופי העישון בקרב מתבגרים שונה מזה של מבוגרים, ולכן אי אפשר להסיק מניסיון אצל מבוגרים שיהיה תקף גם בקרב מתבגרים. סקרים הראו שמעשנים צעירים הביעו את דעתם שעדיף להם לקבל ייעוץ מרופא מאשר מאנשי מקצוע אחרים.

 

המחקר לפנינו היה רטרוספקטיבי. הוא כלל כחמשת אלפים מתבגרים. כשמונים אחוזים היו אפרו- אמריקאים ועשרים אחוזים לבנים.

 

מסקנות החוקרים היו כי כאשר המתבגר זכה לייעוץ רפואי בענייני  עישון, הייתה לו גישה בריאה יותר לגבי הרגל זה. שנית הידיעות של המתבגרים המעשנים באשר לנזק האפשרי שעלול לנבוע מעישון, היו מדויקות יותר. כתוצאה מייעוץ הרופא, יותר מתבגרים תכננו להיגמל מעישון בעתיד הקרוב. בקרב המתבגרים שנהנו מייעוץ רפואי היו יותר ניסיונות להיגמל מעישון מאשר בין אלה שלא קבלו ייעוץ כזה.

 

החוקרים מסכמים כי מחקרים קודמים הוכיחו כי ייעוץ לגבי הסיכונים שבעישון נמצא יעיל בקרב מבוגרים. עד כה לא נערך מחקר דומה בקרב מתבגרים. במחקר לפנינו החוקרים הראו כי יעוץ רפואי בקשר לעישון מעודד גישה מושכלת יותר, הבנה מדויקת יותר באשר לנזק הצפוי למעשן ומעלה את הסיכוי שהמעשן ייגמל מהרגלו.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  המקוון מיום 16 לחודש מאי 2011.

 

 

Physician communication regarding smoking and adolescent tobacco use

Hum AL et al

Pediatrics 2011:127:e1368.

 

סגור חלון