Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/07/2011 התקדמות בטיפול שיתוק הפנים בקרב ילדים

החיוך הוא שפה ללא מילים. הוא מקשר בין בני אדם ומקרב אותם. איבוד של שפה זו משבש את איכות החיים, ויש לו השפעה על הבריאות הנפשית  של הסובל מליקוי זה.

מספר רב של טיפולים הוצעו כדי לתקן שיתוק של עצב הפנים.  מעטים הצליחו לבטא את התוצאות במספרים מדויקים. את התוצאות בשיפור באיכות החיים עוד יותר קשה לכמת. במאמר לפנינו החוקרים מתארים סדרה של חולים  שסבלו משיתוק עצב הפנים – העצב השביעי, הפציאליס, - ושעברו השתלת שריר הגרציליס (gracilis) לתוך הפנים. את השיטה החוקרים תיארו כבר בעבר והיום שיטה זו היא אחת השיטות המקובלות לליקוי. אך הפעם התיאור מלווה בצילומים לפני הניתוח ואחריו וכן במדידת השינוי בתנועת הפנים –הנמדד במילימטרים - לאחר הניתוח. התוצאות הראו תנועה של 8 מ"מ + 5 מ"מ לאחר הניתוח. יחד עם הופעת החיוך, נרשם שיפור באיכות החיים, - כי עכשיו היה להם על מה לחייך...

החוקרים מסכמים שהניתוח המכונה Dynamic facial reanimation  בעזרת העברת השריר גרציליס מהרגל אל הפנים, במקרים של שיתוק העצב השביעי בילדים-   Bell's palsy  או שיתוק העצב מסיבות נוספות – מצליח ב 90% . הניתוח משפר את תנועתיות הפנים ובמקביל מעלה את רמת איכות החיים.

לדעת החוקרים יש להמליץ על ניתוח זה כטיפול ראשוני לכל מקרה של שיתוק עצב הפנים.

 

המאמר הופיע בכתב העת  Archives of facial plastic surgery  מחודש מרץ 2011.

 

Advances in surgical treatment of facial nerve paralysis in children

Hadlock TA et al

Arch Facial Plast Surg 2011;13:190

 

 


סגור חלון