Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/09/2011 הבסיס המולקולארי לעלייה בסידן בדם בקרב תינוקות עם היפרקלצמיה

ויטמין D הוא גורם מרכזי בוויסות רמת הסידן בדם ובבניית העצמות.  חיוני להוסיף טיפות ויטמין D לתזונת תינוקות ולהעשיר מזונות של ילדים קטנים. מנגד, הוספת כמויות מוגזמות של ויטמין D לתזונת התינוקות יכול לגרום להרעלה. בדרך כלל הטווח בין מנה פיזיולוגית לבין מנה טוקסית של הויטמין רחב למדי ולא נשקפת סכנה להרעלה. אך בתחילת שנות החמישים של המאה הקודמת, התגלו תינוקות אצלם נמצאו רמות גבוהות של סידן בדם, הפרעה בגדילה, הקאות, התייבשות, עלייה בחום הגוף ו  nephrocalcinosis. בבדיקות מעבדה נמצא בנוסף לרמה גבוהה של סידן בדם גם דיכוי של רמת הורמון הפרה-תיראויד. בעת ההיא תוארו כמאתיים מקרים באנגליה במשך שנתיים. חלק מחולים אלה היו מקרים של תסמונת Williams  שעוד לא היה מוכרת בימים ההם. אך לרוב המקרים  לא היו הסימנים האופיינים  לתסמונת זו. בתחילה, הדעה הרווחת הייתה שהמקרים של היפרקלצמיה ללא סימנים אופיניים של התסמונת – היו  מקרים קלים יותר של התסמונת.

 

בשנים הראשונות המחלה נחשבה מחלה יחסית שפירה. מאוחר יותר התגלו  כמה מקרי מוות משנית להיפרקלצמיה. העלייה במספר המקרים של היפרקלצמיה באנגליה הייתה מקבילה לשינוי בתזונת התינוקות. באנגליה באותה העת כל בתי החרושת לפורמולת חלב התאגדו ויצרו חלב תינוקות אחיד. רמת הויטמין D בפורמולה הייתה גבוהה מאד והגיעה עד למתן 4000 יחידות ויטמין זה ליום. מאחר ורוב התינוקות באנגליה לא פיתחו היפרקלצמיה, כאשר קיבלו מנה זו, המסקנה הייתה שיש כמה תינוקות  עם רגישות יתר לויטמין זה והם פיתחו היפרקלצמיה. השאלה הייתה האם אקטיבציה מוגברת של ויטמין D היא הליקוי אצל התינוקות עם היפרקלצמיה או שמא הויטמין אינו מתפרק בקצב הרגיל.

 

 

ויטמין D במזון נמצא בצורה לא פעילה. הוא מופעל בגוף בשני שלבים. השלב הראשון מתרחש בכבד על ידי האנזים 25-הידרוקסילזה (25-hyroxylase) וכתוצאה נוצר 25-הידרוקסי –וטימין D. הידרוקסילציה נוספת מתרחשת בכליה על ידי האנזים 1אלפא הידרוקסילזה והתוצר הסופי הוא 1,25 di-hydroxy-vitamin D3.  ויטמין זה מתקשר לקולטנים של ויטמין D ברקמות. מאוחר יותר הויטמין הפעיל  עובר אינאקטיבציה, - כלומר הפסקת הפעילות שלו על ידי אנזים המכונה 24-hydroxylase. כאשר אנזים זה אינו פועל כראוי כתוצאה ממוטציה, הצורה הפעילה של ויטמין D אינה עוברת פירוק וממשיכה לפעול יתר על המידה וגורמת לעלייה  ברמת הסידן בדם.

 

מטרת המחקר איפוא הייתה לבדוק מקרים של היפרקלצמיה אידיופתית  כדי לברר האם נמצאת אצלם מוטציה בגן  CYP24A1  במחשבה שמוטציה זו גורמת לירידה באנזים 24-hydroxylase  וכתוצאה מכך וטימין D נשאר פעיל יותר זמן מאשר מקובל ומעלה את רמת הסידן בדם.

הגן CYP24A1   נבדק בששה חולים שסבלו מהיפרקלצמיה. מוטציה בגן נמצאה בכל המקרים והמוטציה גרמה לחוסר פעילות טוטאלית של האנזים 24-הידרוקסילזה.

החוקרים מסכמים שמוטציה בגן CYP24A1  היא אשר אחראית לרגישות יתר לויטמין D במקרים של infantile hypercalcemia . תינוקות להם המוטציה הספציפית הזאת נמצאים בסיכון לפתח היפרקלצמיה כשאר מקבלים טיפול מניעתי של וימין D בינקות.

 

המאמר הופיע בכתב העת New England Journal of Medicine מיום 4 לאוגוסט 2011

 

Mutations in CYP24A1 and idiopathic infantile hypercalcemia

Sclingman KP et al

N Eng J Med 2011;365:410

 

 

סגור חלון