Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 18/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/10/2011 מה הטיפול העדיף לזיהומים בעור וברקמות הרכות בקרב ילדים?

נראה שיש  עלייה מתמדת בשכיחות זיהומים הנגרמים על ידי חיידקי סטפילוקוקוס עמידים למתיצילין ה -  Methicillin resistant staphylococcus aureus   או בקיצור ה  MRSA. באזורים מסוימים של ארצות הברית מעל ל 70%  מהזיהומים הסטפילוקוקליים נגרמים על ידי חיידקי MRSA. מספר הכישלונות בטיפול הולך וגדל ואנחנו עומדים בפני השאלה מה הוא הטיפול המיטבי עבור זיהומים אלה היום. 

 

חיידקי ה MRSA לפי ההגדרה עמידים לבטא-לקטמים – דהיינו הפניצילינים והצפלוספורינים,  ואלה היו בעבר התרופות המקובלות עבור זיהומי ה MRSA. בינתיים  טרם נבדק מהו התחליף האנטיביוטי המועדף לזיהומים מסוג MRSA. כרגע, ההמלצות הן לטפל בזיהומי MRSA באמצעות קלינדמיצין או על ידי trimethoprim- sulfamethoxazole ,  אך אין די מחקרים שבדקו את יעילות תרופות אלה. בנוסף יש הטוענים שמורסות שעברו ניקוז,  כלל אינם מחייבות טיפול בתרופות אנטיביוטיות. אין לנו גם נתונים באשר לסיכון של זיהום חוזר בתרופות האנטיביוטיות השונות.

 

מטרת המחקר שלפנינו היתה להשוות את היעילות של טיפול בשלוש תרופות שונות בקבוצה גדולה של חולים שסבלו מזיהומים בעור וברקמות הרכות:- קלינדמיצין, טרימתופרים-סולפמתוקסיזול והבטא-לקטמים.

נכללו במחקר ילדים ונוער מגיל 0 ועד 17 שנה שהיו מבוטחים בביטוח בריאותי במדינת טנסי בארה"ב במשך שלוש שנים לפחות. התוצאות הראו שמקרב 6500 חולים להם מורסות שעברו ניקוז, הטיפול האנטיביוטי נכשל ב 9%.   ב 22% הזיהום חזר. הסיכון היחסי לכישלון היה 1.92 עבור טרימתופירים-סולפמתוקסזול ו 2.23 עבור בטא לקטמים. יש להדגיש שנית שכאן מדובר בחולים עם מורסות שעברו ניקוז.

ב  41,000  חולים טרם נוצרה מורסה שהייתה בשלה לניקוז. אצלם הטיפול נכשל ב 6%  וזיהום חזר ב 18%.  הסיכון היחסי לכשלון בהשוואה לקלינדמיצין היה 1.62 באלה שטופלו בטרימתופרים-סולפה-מתוקסזול ו- 1.22  שטופלו בבטא לקטמים. באלה שקיבלו קלינדמיצין שיעור הכישלון היה 4.7%.

החוקרים מסכמים  שאין מקום לטרימתופרים-סולפמתוקסזול עבור זיהומים בעור וברקמות הרכות בקרב ילדים. קלינדמיצין היא התרופה המועדפת, אם כי אפשר להשתמש גם בבטא-לקטמים בקרב ילדים אצלם טרם נוצרה מורסה.

 

המאמר הופיע בכתב העת המקוון Pediatrics  מיום 15 לאוגוסט 2011.

 

Comparative effectiveness of antibiotic treatment strategies for pediatric skin and soft tissue infections

Williams DJ et al

Pediatrics 2011;128:e479.

 

סגור חלון