Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/10/2011 שימוש ממושך בבקבוק גורם להשמנה בקרב תינוקות

 כל המומחים תמימי דעים כי מניעת ההשמנה בילדות חייבת להתחיל לפני כניסת הילדים לבית הספר. עדיין לא ברור איך ניתן להשיג מטרה זו  והחיפוש אחר שיטה יעילה נמשך. רצוי ששיטה זו תשיג את המטרה בלי לגרום לנזק ובנוסף תקנה יתרונות בריאותיים נוספים למטופל. שתייה מבקבוק לאחר תקופת הינקות היא הרגל אשר עשוי לגרום להשמנה, כי שתייה זו תגרום לילד להכנסה של עודפי קלוריות. לפי ההגדרה שתייה ממושכת מבקבוק כאשר השימוש בבקבוק נמשך לאחר גיל 12 עד 14 חודשים וכולל שתייה בעת הארוחות או שתייה בעת שמשכיבים ילד לישון. קיים חשד גם ששתייה ממושכת גורמת להופעת עששת ולחוסר דם מחוסר ברזל. האקדמיה לרפואת ילדים בארצות הברית ממליצה שמותר להשכיב ילדים לישון עם בקבוק רק אם הבקבוק מכיל מים בלבד וזאת על מנת למנוע עששת. אין האקדמיה מזכירה את האפשרות של השמנה על ידי שתית נוזלים עתירי קלוריות. מחקרים מעטים בלבד מוקדשים להשפעת השתייה מבקבוק על הסיכון להשמנה. כל המחקרים האלה הם מסוג cross sectional  דהיינו הרגלי השתייה נמדדו בנקודת זמן אחת בלבד. מחקר אחד גילה קשר בין שתייה מבקבוק בעת שילדים בני שלוש שכבו לישון לבין הופעת ההשמנה. לא מצאנו מחקר מסוג longitudinal study כלומר מעקב לאורך זמן של הרגלי שתייה בקרב ילדים והסיכון לפתח השמנה.

 

במסגרת מעקב אחרי בריאות הילדים בסקר המכונה Early childhood longitudinal study  שנערך על ידי ה  National center for education statistics בארצות הברית, נעשה מעקב אחרי 6750 ילדים שנולדו שנת 2001. כל הנתונים התקבלו בעת ביקור בית על ידי חבר צוות המחקר. הביקור הראשון נערך בגיל 24 חודש, כדי לוודא את הרגלי השתייה בגיל זה. ביקור שני נערך כאשר הילד היה בן חמש וחצי שנים למטרת מדידת משקל וגובה, וכדי לברר האם מסת הגוף – the body mass index  - עלה מעל האחוזון ה 95.

 

התוצאות הראו כי שכיחות ההשמנה בגיל חמש וחצי שנים הייתה 23% בקרב ילדים ששתו מבקבוק בגיל 24 חודש ומנגד שיעור ההשמנה היה 16% בקרב ילדים שלא שתו מבקבוק בגיל 24 חודש.

 

המסקנה אפוא היא ששימוש ממושך בבקבוק הינו גורם סיכון להשמנה בקרב ילדים קטנים. בעיבוד הסטטיסטי החוקרים לקחו בחשבון את ההשפעה של גורמים מערפילים דוגמת המצב הסוציו-דמוגרפי, השמנה אצל האם, עישון בקרב האמהות, הנקה, אכילת מוצקים, ישיבה בפני הטלוויזיה ומשקלו של הילד בעת הלידה ובגיל 9 חודשים ובכל זאת הצליחו להראות שהשתייה הממושכת מבקבוק היא אשר גרמה להשמנה.

 

החוקרים מסכמים שרצוי להימנע משתייה מבקבוק בקרב תינוקות מעל גיל שנה. צריך לציין שהכוונה הייתה לבקבוק של תינוקות ממש ולא לכלי שהאמריקאים מכנים Sippy cup כלומר ספל סגור פחות או יותר עם פתח לשתייה.

 

המאמר הופיע בכתב העת   Journal of Pediatrics לחודש ספטמבר 2011.


Prolonged bottle use and obesity at 5.5 years of age in US children

GoozeRA et al

J Pediatr 2011;159:431

 

סגור חלון