Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/04/2004 מאגרי הברזל בגוף וסיכונם של נשים בריאות לכאורה, לפתח סוכרת, JAMA, מתוך jc 412

Body Iron Stores in Relation to Risk of Type 2 Diabetes in apparently Healthy Women JAMA 291:711-7

 

מאגרי ברזל מופרזים יכולים לגרום לסוכרת מסוג 2, כפי שקורה אצל הלוקים בהמוכרומטוזיס . הברזל, משמש כזרז ביצירת רדיקליים הידרוקסיליים המביאים בתורם, להתפתחות  עמידות לאינסולין ולבסוף לפגיעה בהפרשת האינסולין. עד כה, המחקרים אינם חד משמעיים לגבי הקשר בין רמת הפריטין לבין עמידות לאינסולין.  יש אף הסוברים, שבמקרים בהם רמת הפריטין הגבוהה היתה קשורה לסוכרת, עלה הפריטין בשל התהליך הדלקתי הנלווה לסוכרת ולא כסמן של מאגרי ברזל.

 

אולם, במחקר פרוספקטיבי קטן, מפינלאנד, נמצא קשר בין מאגרי הברזל שנמדדו ע"י היחס בין הרצפטורים לטרנספרין חלקי רמת הפריטין ובין היארעות הסוכרת בגברים. ולמעט מחקר זה, לא קיימים מחקרים פרוספקטיביים אחרים הבודקים קשר זה.

מחקר מקרה-בקרה מקוון ופרוספקטיבי זה, בדק האם קיים קשר בין מאגרי הברזל לבין הסיכון לסוכרת בקרב נשים שהששתפו במחקר האחיות המפורסם. מתוך 32,000 הנשים ללא סכרת שנבדקו בשנת 1989-1990, אובחנה סכרת במהלך 10 השנים שלאחר מכן ב-700 נשים, לכל אחד מהמקרים, הוקצתה אישה אשר בה לא התפתחה סוכרת,לקבוצת בקרה, אשר הייתה תואמת מבחינת מגדר, גזע וגיל. גורמי הסיכון הידועים לסוכרת היו דומים בקרב קבוצת המקרים וקבוצת הבקרה.

 באופן כללי, הנשים אשר פיתחו סוכרת, היו שמנות יותר, במשפחתן יותר מקרי סוכרת, נשים אלו, התעמלו פחות ורמות ה-CRP, ההמוגלובין A1C והאינסולין בצום, היו גבוהות יותר.

בנוסף, הנשים שפיתחו סוכרת, צרכו יותר ברזל בדיאטה, שומני TRANS, בשר אדום וכמות קלוריות גבוהה יותר מאשר קבוצת הבקרה. לעומת זאת, צריכת הדגנים הסיבים והמגנזיום היו נמוכות יותר.

כבר בתחילת המחקר, הייתה רמת הפריטין הממוצעת גבוהה יותר ויחס הקולטנים לטרנספרין חלקי ערך הפריטין, היה נמוך יותר, באופן מובהק, בקבוצת המקרים בהשוואה לקבוצת הבקרה. ומכיוון שהפריטין הינו גם סמן של תהליך דלקת, תוקנו התוצאות עפ"י רמת ה-CRP, גם הוא סמן לדלקת, ועדיין המדדים של מאגר הברזל בגוף היו גבוהים יותר בקרב אלו אשר עתידות לפתח סוכרת.

במחקר זה, כותבים המחברים, מדדי מאגרי הברזל נמצאו תואמים לסיכון לפתח סכרת, גם כאשר הותאמו נתונים אלו למשקל גוף ולגורמי סיכון אחרים לסוכרת. ולמעשה ניתן להגדיר את מדדי מאגר הברזל בגוף, פריטין ויחס הקולטנים לטרנספרין חלקי ערך הפריטין, כגורמי סיכון למחלת הסוכרת באוכלוסיה הבריאה. באמצעות גורם סיכון זה, ניתן יהיה לזהות את הבריאים לכאורה, אשר עתידים לפתח בעוד מספר רב של שנים סוכרת, ולהמליץ על התערבות טיפולית מוקדמת, בהרגלי החיים או בטיפול תרופתי.

הערת העורך: אין ספק שמדובר במימצא מעניין הנותן לנו עוד כלי איבחוני מקדים לאחת המחלות הקשות והבעייתיות ביותר בתקופתנו.


סגור חלון