Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/11/2011 האם פעילות גופנית מעצימה את המאמצים להפסיק את העישון.

הספרות המתייחסת לשיטות הפסקת עישון הולכת ומתרחבת, אך מעט ידוע אודות הגורמים המעודדים הפסקת עישון בקרב מתבגרים. יש רמזים לכך כי ביכולתה של פעילות גופנית לחזק את הרצון להפסיק את העישון.  מנגד, הגורמים המונעים הפסקת עישון הם העלייה במשקל כאשר מפסיקים לעשן וכן תופעות גמילה מעישון והתאווה לעשן. המחקרים המתייחסים להשפעת הפעילות הגופנית על עישון בקרב מבוגרים מגיעים לתוצאות סותרות. יש אשר מצאו שפעילות גופנית מעודדת הפסקת עישון ויש שלא מצאו השפעה כלשהי.

במחקר לפנינו החוקרים בדקו את ההשפעה של פעילות גופנית בקרב מתבגרים שהשתתפו בתכנית להפסקת עישון המומלצת על ידי ארגון רופאי הריאות של ארצות הברית. תכנית הפסקת העישון זו מכונה N-O-T  קיצור למילים Not On Tobacco  . תכנית זו טוענת שהיא התכנית הנחקרת ביותר והמוצלחת ביותר בשימוש בארצות הברית להפסקת עישון בקרב מעשנים מתבגרים. 

 

להלן כמה תכונות של התכנית:-

ההשתתפות היא חופשית וללא כפיה.

התכנית כוללת פעילות קבוצתית ודיונים.

יש תכניות נפרדות לנערים ולנערות.

המדריכים נותנים עצות לגבי התנהגות בריאה כוללת, כולל עמידה בלחצים והתמודדות עם בעיות.

התכנית כוללת עשרה מפגשים והיא מתבצעת בבתי ספר תיכוניים ובמרכזים קהילתיים.

התכנית מבוססת על עשר שנות מחקר.

כ 21% מהמשתתפים עוזבים את העישון בתום הפגישות.

 

 

התכנית עוזרת למשתתפים להבין מדוע הם מעשנים ועוזרת להם לפתח את המיומנות, את הביטחון ואת התמיכה הדרושה להם כדי לעזוב את העישון. הם לומדים איך לעמוד בלחצים של עמיתים המעודדים אותם להמשיך בעישון  ואיך להתמודד בתופעות הגמילה. בנוסף הם לומדים איך למנוע עלייה במשקל  לאחר שנגמלו מהעישון, איך להתמודד עם מתחים  ואיך לתקשר עם ידידים.

שיטת הטיפול שונה עבור נערים ועבור נערות, כי מחקרים גילו שהסיבות לעישון שונות בבנים ובבנות, ולכן כך גם אסטרטגיית הטיפול.

 

ובחזרה למחקר שלפנינו:- החוקרים רצו לבדוק האם פעילות גופנית תוכל לשפר את התוצאות של תכנית ה N-O-T. המשתתפים היו בגילאים 14 ועד תשע עשר שנה וכולם היו תלמידי בית ספר בארצות הברית. כולם עישנו יותר מאשר סיגריה אחת ליום. הם התפלגו באקראי לאחד משלוש קבוצות:

קבוצה אחת קבלה תכנית התערבות טיפולית קצרה – דהיינו פגישה אחת עם מדריך לנסות למנוע המשך העישון.

הקבוצה השנייה הופנתה לתכנית N-O-T   שפורטה למעלה.

קבוצה שלישית הופנתה לתכנית N-O-T  ובנוסף התבקשה לעסוק בפעילות גופנית- פעילות שנמדדה בעזרת pedometer  המודד את הפעילות הגופנית של הרגליים.

 

כאשר המשתתפים מסרו שהם הפסיקו לעשן, הם עברו בדיקת אוויר הנשיפה לפחמן חד-חמצני כדי לאשש את  טענתם.

 

התוצאות הראו כי מתבגרים ומתבגרות אשר השתתפו בתכנית N-O-T  ובנוסף עסקו בפעילות גופנית מוגברת, הפסיקו לעשן כעבור שבוע מתחילת הטיפול בשיעור גבוה יותר מאשר אלה אשר השתתפו בתכנית N-O-T ללא פעילות גופנית מיוחדת ומאשר אלה בתכנית של התערבות חד פעמית. בקרב בנים שיעור הפסקת העישון היה פי 4 יותר גדול בהשוואה לאלה שהשתתפו בתכנית N-O-T   בלבד.

בקרב בנות תכנית ה N-O-T  הייתה יעילה יותר מאשר התערבות חד-פעמית.

 

מסקנת החוקרים היא שעיסוק בפעילות גופנית למשתתפי טיפול N-O-T יפיקו תועלת מוגברת אם בנוסף יתעסקו בפעילות גופנית.

 

המאמר הופיע בכתב העת המקוון Pediatrics  מיום 19 לספטמבר 2011.


Effects of physical activity on teen smoking cessation

Horn K et al

Pediastrics 2011;128:e801

סגור חלון