Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/11/2011 ככל שהדיאטה בריאה יותר כך מצטמצם הסיכון לחיך שסוע, שפה שסועה ונזק לצינור העצבי - Neural tube defects

התגלית שהוספת חומצה פולית לדיאטה של נשים לפני ההתעברות ובתחילת ההריון מצמצמת את שיעורspina bifida    הייתה הצלחה משמעותית בתחום בריאות הציבור. אך הוספת חומצה פולית לדיאטה אינה מונעת את כל המקרים של נזק לצינור העצבי – neural tube defects כי אנחנו מתבשרים בספרות הרפואית, שגם כשיש העשרת המזון בחומצה פולית, נזק לצינור העצבי בקרב יילודים אינו נעלם כליל. לכן נשאלת השאלה האם הפרעות תזונתיות נוספות דוגמת one carbon metabolism,  oxidative stress  והפרעות באיזון רמת הסוכר בדם אחראים על נזק לצינור העצבי ? לכן מוטל עלינו לחפש גורמים  דיאטיים נוספים שביכולתם לגרום לנזק במערכת העצבים ומומים  נוספים כגון שסע בשפה ובחייך. בדרך כלל המחקרים המנסים למצוא גורם דיאטטי למצב מסוים מתמקדים בגורם אחד. גישה זו הגיונית בתחילת המחקר, אך האמת התזונתית מורכבת יותר. אנחנו אוכלים מזונות המשלימים האחד את השני וכתוצאה מכך יתכן שלא חסר של מזון אחד בודד אחראי למום מסוים, אלא חסר של מספר מזונות גם יחד.

 

המסקנה היא שגישה הוליסטית הבודקת את איכות המזון בכללה עשוייה לתת מענה לשאלה, האם חסר של כמה מרכיבי מזון גם יחד יכול לגרום למום מלידה. לכן תכננו לבדוק את איכות  הדיאטה בקבוצת נשים שילדו תינוקות עם חוסר סגירה של הצינור העצבי - neural tube defects  ושסעים בפנים ובחייך -  orofacial clefts  בהשוואה לקבוצת בקרה. המחקר נערך בעשרה מרכזים בארצות הברית במסגרת ה National Birth Defects Prevention Study.

 

המידע נאסף מתיקי ילדים בבתי חולים וכלל כל מקרה של an-encephaly, spina bifida,  שפה שסועה או חייך שסוע. חולים בהם המום היה חלק של תסמונת ידועה לא נכללו, כי הרי שם הגורם הוא גנטי ולא נרכש. המעקב נערך בין השנים 1997 ועד 2005.

 

בנוסף למידע שנמצא בתיקים, החוקרים ראיינו כל אם סמוך לתאריך הלידה כדי לברר באשר לגורמים סביבתיים שאולי ביכולתם לגרום למום מלידה. בסקר נכללו 936 מקרים של ספינה ביפידה או אנאנצפליה, 2475 מקרים של שפה שסועה או חייך שסוע ו 6147  ילדים בריאים כקבוצת בקרה.

כמות האוכל ואיכותו שהאם אכלה בשנה לפני ההריון נמדדה בעזרת שאלון שכלל 58 שאלות. הדיאטה הים תיכונית שימשה כסדנדרט הזהב ועל בסיס זה הוכנו שתי אמות מידה, אחת סולם ה Mediterranean diet score  והשני סולם ה Diet quality index. בלי להיכנס לפרטים המטרה היא לבדוק את הקרבה  בין המזון שנאכל על ידי האם  לדיאטה אופטימאלית.

 

מסקנת החוקרים הייתה, שככל שהדיאטה של האם הייתה  קרובה יותר לדיאטה הרצויה, כך ירד  מספר התינוקות שנולדו עם מום מלידה. מדובר רק במומים שהזכרנו למעלה והמסקנות היו דומות, בין אם הדיאטה של האם הושוותה  לסולם  Mediterranean diet score  או בין היא הושוותה לסולם Diet quality index.

החוקרים מסכמים שככל שהדיאטה של האם בריאה יותר, כך יורד הסיכון של מום בחוט השדרה, אנאנצפליה או שסע בשפה או בחייך. נראה שקיימים גורמים, בינתיים בלתי מזוהים, הדרושים  לסגירתה המוצלחת של הצינור העצבי בעובר וכן לאיחוי של השפה והחיך. מוטל על עובדי בריאות הציבור לדאוג לכך שדיאטה של אמהות בתקופת הפוריות תהיה קרובה לדיאטה מיטבית ככל האפשר.

 

המאמר הופיע בכתב העת המקוון Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine  מיום 3 באוקטובר 2011.

Reduced risks of neural tube defects and oro-facial cleft with higher diet quality

Carmichael SL et al

Arch Pediatr Adolesc Med 2011; October 3rd online

 

 

סגור חלון