Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/11/2011 חומצות שומניות מסוג LC-PUFA בחלב אם משפרות את ההתפתחות האנטלקטואלית של תינוקות

 

Breast feeding, LC-PUFA in colostrum  and infant mental development.

 

מחקרים קודמים  הראו כי יש קשר בין הנקה מוצלחת לבין ההתפתחות הקוגניטיבית של תינוקות.  מנגד, מחקרים שבדקו את היתרונות של פורמולות מועשרת בחומצות שומניות ארוכות שרשרת  רב-בלתי רוויות – דהיינו ה LC-PUFA – בדרך כלל לא מצאו יתרון חד-משמעי. לכן גורמים אחרים הקשורים להנקה נחשבו בעלי השפעה על ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק, דוגמת רמת החינוך של האם וגם הרמה הכלכלית של המשפחה, הסביבה, המגע הפיזי והקרבה הנפשית המוענקים על ידי ההנקה. יחד עם זה ידוע היה שכמות ה LC-PUFA  בחלב האם  גבוהה יותר מאשר בפורמולה המבוססת על חלב פרה, לכן חשדו המומחים  שְלְ  LC-PUFA  הנמצאים בחלב האם יש תפקיד מרכזי בהתפתחות המוח. על סמך שיקולים אלה, מטרת החוקרים במחקר זה הייתה לברר את כמות ה LC-PUFA   בקולוסטרום של אמהות מניקות ולברר אם קיים יחס חיובי בין כמות ה LC-PUFA  לבין ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוקות. המעקב נערך בעיר סבדל (Sabadell) במחוז קטלוניה בספרד. סך הכל השתתפו 657 נשים אשר נרשמו לסקר כבר בשליש הראשון להריונן. מידע לגבי מצבם של ההורים ופרטים על ההנקה התקבלו כאשר התינוקות הגיעו לגיל 14 חודש בעזרת שאלון. פסיכולוגים שהתמחו בתחום בדיקות התפתחויות, בדקו את ההישגים המנטליים והפסיכומוטוריים בגיל   זה בעזרת סולם .Bayley

 

הקולוסטרום של האמהות נאסף על ידי אחות בין היום השני לבין היום הרביעי לאחר הלידה וכמות  ה LC-PUFA  נמדדה.

התוצאות הראו יחס ישיר בין ההתפתחות המנטאלית לבין מספר ההנקות שהתינוק קיבל. כמו כן נמצא קשר ישיר בין משך הזמן שתקופת ההנקה נמשכה לבין ההתפתחות המנטאלית.  כמו כן נמצא קשר ישיר רמת ה LC-PUFA  בקולוסטרום לבין ההתפתחות המנטאלית.

 

לסיכום, החוקרים מציינים שמחקרים עד כה הראו כי יש קשר בין כמות ההנקה לבין ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוקות. הסיבה לכך לא הייתה ברורה, אך הדעה הרווחת הייתה כי תופעה זו נעוצה בגורמים משפחתיים. המחקר שהבאנו היום טוען כי זו העבודה הראשונה, המראה את הקשר בין רמות ה LC-PUFA  בקולוסטרום לבין ההתפתחות המנטאלית של התינוקות. המסקנה היא שיש השפעה מועילה ל LC-PUFA    בחלב אם וככל שההנקה נמשכת יותר זמן, כך ההתפתחות המנטאלית טובה נותר.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  המקוון מיום 19 בספטמבר 2011.

 

 

סגור חלון