Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

29/12/2011 השפעת הרדמה כללית וניתוחים על ההתפתחות וההתנהגות בילדים.

 

ידוע שהרדמה כללית בחיות ניסוי צעירות, גורם לניוון במוח המפתח ותופעה זו מלווה בפגיעה בכושר הלמידה ובהפרעות התנהגותיות.

החומרים המזיקים הם:

 N-methyl-  D-aspartate glutamate receptor agonists

                                                                            gamma-aminobutyric acid antagonists.

 

כאשר תרופות אלה וכל החומרים המשמשים להרדמה כללית ניתנים לחיות מעבדה צעירות, - כולל פרימטים – אפשר לגלות ניוון של הרקמה העיצבית. רק מחקרים מעטים בדקו את המשמעות הקלינית של ממצאים אלה לגבי תינוקות. במחקר קודם המחברים של מאמר זה דיווחו על קשיי למידה בקרב ילדים פחות מארבע שנים, שעברו כמה הרדמות וניתוחים.  הרדמה בודדת וניתוח אחד בלבד לא גרמו להפרעות. מחקרים קודמים התמקדו בשינויים בבדיקה אחת – one outcome measure .  במחקר לפנינו החוקרים בדקו צורות שונות של הפרעות התפתחותיות כדי לברר את האפשרות שהרדמה משפיעה לרעה על תחום ספציפי בהתפתחות. בנוסף קיימת האפשרות שלא ההרדמה היא אשר אחראית לנזק מוחי, אלא המחלה שבגללה החולה הורדם. בתכנון המחקר הנוכחי החוקרים לקחו בחשבון את המגרעות האלה של מחקרים קודמים וניסו להתגבר עליהן.

 

החוקרים בחרו שתי קבוצות ילדים:- קבוצה אחת שעברה הרדמה פעם אחת או יותר. בקבוצה זו נמצאו 350 ילדים מתחת לגיל שנתיים. בנוסף נבדקה קבוצת בקרה בת 700 ילדים שלא עברה הרדמה בכלל. שתי הקבוצות תאמו אחת את השנייה באשר לגורמי סיכון לפתח קשיי למידה.

התוצאות הראו שצרוף חומרי ההרדמה הנפוץ ביותר היו halothane יחד עם nitrous oxide. התוצאות הראו כי מתוך 350 ילדים שהורדמו מתחת לגיל שנתיים 81 פתחו קשיי למידה לפני גיל 19.

 

החוקרים בדקו הפרעות בקריאה, בחשבון ובהבעה בכתב. מתוך 700 ילדים שלא עברו הרדמה בכלל 138 פיתחו קשיי למידה. לפי זה בקבוצה שעברה הרדמה אחת או יותר אחוז קשיי הלמידה היה  23.8% ואילו בקבוצה שלא הורדמה אחוז קשיי למידה היה 21,3% - הווה אומר הבדל לא משמעותי. כאשר נבדקו הילדים שעברו הרדמה כללית יותר מפעם אחת, אחוז קשי למידה עלה ל 36.8%. המסקנה איפוא היא שחולים שהורדמו יותר מפעם אחת נמצאים בסיכון לפתח קשיי למידה ומנגד הרדמה בודדת אינה מזיקה לכושר הלמידה עד כמה שניתן למדוד בכלים העומדים לרשותנו.

החוקרים בדקו גם את שכיחות של הפרעות התנהגותיות. בארצות הברית בתי ספר חייבים להקים כיתות מיוחדות עבור ילדים אשר לוקים בהפרעות התנהגותיות. התברר שילדים, אפילו אם עברו יותר מאשר הרדמה אחת, לא לקו בהפרעות התנהגותיות מאשר ילדים שלא הורדמו בכלל.

החוקרים מסכמים שלפי הממצאים במחקרם, ילדים שטרם מלאו להם שנתיים ועברו יותר מאשר הרדמה כללית אחת, נמצאים בסיכון מוגבר לפתח קשיי למידה. הרדמה לא גורמת להפרעות התנהגותיות או אמוציונליות.

 

הערת העורך:-  במבט ראשון מפתיע שכעשרים אחוזים מהילדים שלא עברו הרדמה כללית  לקו בקשיי למידה. אחוז גבוה למדי. יש לזכור שהחוקרים בחרו רק ילדים בהם כבר היו גורמי סיכון לקשיי למידה בעבר.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  המכוון לחודש נובמבר 2011.


Cognitive and behavioral outcomes after early exposure to anesthesia and surgery

Flick RP et al

Pediatrics 2011;128:e1053.

 

סגור חלון