Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 19/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

31/01/2012 מה עדיף בטיפול ילדים עם צפצופים חוזרים? בודיסוניד בטיפול יומי במינונים קטנים או טיפול לפי הצורך במינונים גבוהים.

התקפים חוזרים של צפצופים בקרב ילדים שטרם הגיעו לגיל בית ספר,  בדרך כלל מופיעים כתוצאה מזיהומים בדרכי הנשימה.  לעיתים קרובות התקפים אלה נעשים חמורים יותר במשך הזמן ודורשים טיפול ססטמי בסטרואידים. בילדים שטרם מלאו להם חמש שנים ואשר לקו בארבע אפיסודות של צפצופים או יותר בשנה הקודמת ואשר נמצאים בסיכון גבוה לפתח אסתמה לפי ממצאים חשודים,  ההמלצות הן להתחיל בטיפול יומי בבודסוניד בשאיפה לתקופה ממושכת.

 

במחקר אשר בדק את תופעות הלוואי של טיפול יומי בבודסוניד בשאיפה, התגלה שטיפול זה מעכב את הגדילה, אשר תוקן חלקית אך לא לגמרי, במשך הפסקת טיפול של שנה שלמה. החשד מפני הפרעה בגדילה וכן הצורך למתן יומי של טיפול מונע כאשר התקפים באים בעצם רק לאחר הפסקות ניכרות, עודדו את החיפוש לשיטות טיפול שונות, ליתר דיוק, מתן טיפול במינון גבוה יותר רק בעת של התקף ובמשך שבוע ימים. מחקר קודם אשר בדק אפשרות טיפולית זו הגיע למסקנה שאפשר לצמצם טיפולים של מתן בודיסוניד בשאיפה רק לעת התקף ועל ידי כך למנוע את הצורך של מתן סטירואידים דרך הפה ולמנוע גם את הצורך של עיכוב בגדילה.

 

במחקר לפנינו החוקרים בדקו באם טיפול מתמיד, יומי, של מתן בודסוניד בשאיפה במינון נמוך משיג תוצאות טובות יותר מאשר טיפול במינון גבוה בעת של התקף. במחקר השתתפו 278 ילדים, בגילאים 12 ועד 53 חודשים, אשר היו בסיכון גבוה לפתח אסתמה, אך לא הזדקקו למתן albuterol  לעיתים קרובות ולא סבלו מהפרעות שינה. 

 

החולים התפלגו לשתי קבוצות:-

קבוצה אשר קבלה שאיפות של בודסוניד במינון של 1 מ"ג פעמיים ביום במשך 7 ימים מיד עם תחילת תופעות של דלקת בדרכי הנשימה

וקבוצה שנייה שקבלה בודסוניד במינון של 0.5 מ"ג ליום בשאיפה בערב.

קבוצה שלישית קבלה פלצבו בשאיפה בערב. יעילות הטיפולים נמדדה לפי מספר ההתלקחויות אשר דרשו מתן סטרואידים דרך הפה.

התוצאות הראו שאין הבדל בין שתי שיטות הטיפול – שיטה אחת – מתן בודסוניד מדי יום כטיפול מונע או טיפול בזמן של התקף בלבד. הקבוצה שקיבלה טיפול מונע רצוף משך שנה קבלה 104 מ"ג של בוסוניד יותר מאשר הקבוצה שטופלה רק בעת של התקף. לאור ממצאים אלה החוקרים ממליצים לטפל בילדים עם צפצופים חוזרים רק בעת ההתקף ולא באופן רצוף.

 

המאמר הופיע בכתב העת New England Journal of Medicine

Daily or intermittent budesonide in preschool children with recurrent wheezing, Zeiger RS, et al.

N Eng J Med 2011;365:1990

 

סגור חלון