Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/02/2012 כאבי ראש לאחר חבלה בגולגולת וזעזוע מוח

כאבי ראש הם אחד מתופעות הלוואי לאחר חבלה בגולגולת וזעזוע מוח בקרב מבוגרים. השכיחות של תופעה זאת שנה לאחר האירוע  נעה בין 18% ועד 33%  לפי אומדנים שונים. באופן פרדוקסיקאלי  כאבי הראש נפוצים יותר לאחר חבלה קלה מאשר לאחר חבלה בעוצמה בינונית או חמורה. בארצות הברית חצי מליון ילדים מובאים לרופא לבדיקה לאחר חבלה בראש כל שנה. על אף העובדה שיש נתונים רבים על מבוגרים שנחבלו בראש, מעט פורסם על ילדים שעברו חבלה בראש.  עבודת מחקר אחת שחקרה תאונות בכלל מצאה, ש 2.3%  מהילדים שהיו מעורבים בחבלה בראש עדיין מתלוננים על כאבים כעבור שנה, אך המחקר  אינו מפרט כמה ילדים מתוכם התלוננו על כאבי ראש. יש מחקרים נוספים אך אלה לא השתמשו באוכלוסיית בקרה. בילדים, כאבי ראש כרוניים משבשים את תפקוד הילד בבית הספר, את חייו החברתיים, את שעות העבודה של ההורים ומורידים את איכות חיי הילד. כאשר החבלה בראש פוגעת בילד אשר כבר לפני כן לקה בקושי בלמידה או בהפרעות התנהגותיות, תלונות אלה עלולות להתגבר.

 

הסקר המכונה Child Health after injury study  הוא סקר פרוספקטיבי גדול אשר שם לו למטרה לברר את בריאות הילדים לאחר חבלה בראש. במחקר נכללה קבוצת בקרה אשר נחבלה בזרוע.

 

מטרת הסקר הנוכחי הייתה לברר שכיחות כאבי ראש בקבוצת ילדים שלושה חודשים ושניים עשר חודשים  לאחר חבלה בגולגולת בהשוואה לקבוצת ילדים שעברה חבלה בזרוע.

 

גיל הילדים נע בין 5 שנים ועד 17 שנה. בקבוצה נמצאו 402 ילדים אשר עברו חבלה קלה ו 60  ילדים בהם החבלה הייתה בינונית או חמורה. בקבוצת הבקרה, שנחבלה בזרוע נמצאו  122 ילדים. התוצאות הראו כי כאבי ראש מופיעים כעבור שלושה חודשים לאחר חבלה קלה בראש בקרב 43% הנפגעים. מנגד, בקבוצת הבקרה כאבי ראש נמצאו בקרב 26% לאחר חבלה בזרוע.

 

המסקנה איפוא שכאבי ראש מופיעים לאחר חבלות מסוגים שונים אך הם שכיחים יותר בקרב ילדים שעברו חבלה בראש. הסיכון היחסי הוא 1.7 כלומר ילד אשר נחבל בראש נמצא בסיכון 1.7 פעמים גבוה יותר לפתח כאבי ראש מאשר ילד הנחבל בזרוע. כל זה כאמור שלושה חודשים לאחר החבלה.

 

בקרב מתבגרים הסיכון היחסי היה קצת יותר גבוה דהיינו 1.8.

בבנות בלבד, הסיכון היחסי היה 2.4, זאת אומרת שבקרב בנות בכל הגילים הסיכון לכאבי ראש אחרי חבלה בראש הוא גבוה יותר. בילדים בני חמש שנים ועד 12 שנה שעברו חבלה בינונית או חמורה בגולגולת,  גם כן נמצא סיכון יחסי של 2 זאת אומרת גם במקרה זה החבלה בראש עלולה להסתיים בכאבי ראש בהשוואה לילד שעבר חבלה בזרוע.  כעבור 12 חודשים לא נמצא הבדל בין קבוצת הילדים שעברו חבלה בראש לבין קבוצת הבקרה.

 

באשר לעוצמת הכאבים, כאבי הראש היו חזקים יותר בבנות מאשר בבנים.

החוקרים מסכמים שאחוז ניכר של ילדים ומתבגרים מתלוננים על כאבי ראש שלושה חודשים לאחר חבלה בגולגולת. הסיכוי לכאבי ראש גדול במיוחד בקרב בנות ובקרב מתבגרים כאשר החבלה הייתה קלה. מנגד, בקרב ילדים קטנים הסיכוי לכאבי ראש גדול יותר כאשר החבלה הייתה בעוצמה בינונית או חזקה. בקרב בנות, החוקרים מצאו גם סיכון גדול יותר לכאבי ראש שנה לאחר החבלה אך התוצאות לא היו מובהקות מבחינה סטיסטית כי הקבוצה הייתה מדי קטנה. לכן ייתכן והאפידמיולוגיה של כאבי ראש לאחר חבלה דומה לאפידמיולוגיה של כאבי ראש מסוגים אחרים דוגמת מיגרנה. המחקר מבליט הבדלים בתגובה לחבלה בראש בין ילדים ומתבגרים  ובין זכרים ונקבות. יש צורך ללמוד הבדלים אלה יותר לעומק כדי לתכנן טיפול יעיל לקבוצות השונות.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics   המקוון לחודש ינואר 2012.

 

Headache after traumatic brain injury

Blume HK et al

Pediatrics 2012;129:e31

 

 

סגור חלון