Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/02/2012 טיפול מוקדם משפר את ההפרעות ההתנהגותיות בקרב פגים

במעקב אחרי תינוקות שנולדו במשקל לידה נמוך, גילו שבקבוצת תינוקות זו יש שכיחות גבוהה יותר של הפרעות התנהגותיות, רגשיות ופסיכיאטריות אשר נמשכות גם בתקופת ההתבגרות ואפילו במבוגרים צעירים. כמו כן ידוע שלתינוקות אלה בעיות בריכוז. מנגד אין תמימות דעים באשר לשכיחות הנטייה לדיכאון או לתוקפנות ולנטייה לפשיעה. קבוצה נוספת של תופעות הכוללת ביישנות, התנהגות מופנמת, הססנות ובעיות בהתנהגות חברתית מופיעות לעיתים קרובות יותר בקרב ילדים בעלי משקל לידה נמוך בהשוואה לילדים שמשקלם היה תקין בלידה. בין גורמים אטיולוגיים רווחת הדעה בזמן האחרון, שיש חשיבות באווירה המשפחתית ובקשר בין האם לבין הילד ותגובת האם ליוזמות של הילד. מאחר ותינוקות בעלי משקל לידה נמוך, רגועים פחות ויוצרים פחות קשר עין וממעטים בהתנהגות חברותית, קשה יותר לאמהות לתקשר עם התינוק שלהם. הצרוף של הורות חסרת ביטחון עצמי ופגות ביחד, יכולים לתרום להתפתחות של בעיות התנהגותיות בקרב הפגים.

 

במטרה לשפר את תפקוד התינוקות בעלי משקל לידה נמוך, פותחו תכניות התערבות כדי להעצים את הקשר בין האם לתינוקה ולהנמיך רמת החרדה של האם. סקירה של המחקרים בנידון הראה, כי תכניות התערבות שמטרתן הייתה לשפר את הקשר בין האם לתינוק יעילות יותר מאשר תכניות של גירויים לתינוק או של תמיכה באם. אך לעת עתה מעטים המחקרים שבדקו את התוצאות לטווח ארוך. יוצא מן הכלל מחקרו של אכנבך (Achenbach), ממנו עולה, כי לילדים שנולדו במשקל לידה נמוך והגיעו לגיל תשע שנים, פחות בעיות התנהגותיות כאשר האמהות השתתפו בתוכנית התערבות בשם Mother infant transaction program המבוסס על שיפור האינטראקציה בין האם לתינוקה הפג.

  

המחקר לפנינו השתמש בשיטת התערבות דומה לזו שהזכרנו כעת. שיטת ההתערבות התחילה עם פגישת ההורים עם המטפלים, בה ההורים יכולים לספר על חווית האשפוז ולמסור על רגשותיהם כולל מועקה, אכזבה או זעם. לאחר מכן התחילה ההתערבות שכללה פגישה של שעה אחת במשך שבעה ימים רצופים עוד לפני שהתינוק שוחרר מבית החולים. לאחר השחרור אחיות מיומנות בשיטת ההתערבות ביקרו בבית המשפחה ארבע פעמים – ביום ה-3, ה-14, ה -30 וה- 90 לאחר השחרור. בכל ביקור האחיות נתנו הוראות והדגמות מעשיות בשיטת ההתערבות.

 

הגיל בבדיקת המעקב היה חמש שנים. הממצאים התבססו על שאלון שהוגש להורים ושאלון שונה שהוגש לגננות בגן הילדים. בסך הכל השתתפו 146 ילדים, מהם 72 היו בקבוצה בה האמהות קבלו טיפול התערבותי ו 74 תינוקות היו בקבוצת הבקרה. המשקל הממוצע בלידה היה 1390 ג"ם. בנוסף נכללה קבוצת בקרה נוספת שנולדה במועד ומשקלה בלידה היה 3619 ג"ם. ההורים בקבוצת ההתערבות דווחו על הרבה פחות בעיות התנהגותיות בגיל חמש בקרב ילדיהם. מנגד הגננות לא הבחינו בשיפור בהתנהגות בקבוצה המטופלת.

החוקרים מסכמים שהתערבות מוקדמת בקרב תינוקות בעלי משקל לידה נמוך מצמצמת תופעות בלתי רצויות בעיקר בתחום כושר הריכוז ובתחום התוקפנות. תוצאות אלה חשובות כי בעיות בתחומים אלה, הן בין הבעיות ההתנהגותיות העיקריות  של תינוקות שנולדו במשקל לידה נמוך. השפעת ההתערבות הולכת וגדלה עם הזמן, ולכן חיוני שמחקרים בנידון יבדקו את תוצאות ההתערבות לאחר תקופה ארוכה.

 

הערת העורך

הנתון המטריד אותי הוא העובדה שהגננות לא הרגישו בהבדל בין הקבוצה הטיפולית לבין קבוצת הבקרה. ההורים אשר נתנו את הטיפול, הם אשר דווחו על השיפור ויש להניח שלא היו אוביקטיביים לגמרי. החוקרים מציינים אפשרות זו בדיון אך מבטלים אותה בטענה שאין להשוות התנהגותו של ילד בבית לבין התנהגותו בגן ילדים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש ינואר 2012.

 

Early intervention  improves behavioral outcomes for preterm infants

Nordhov SM et al

Pediatrics 2012;129:e9

 

 

סגור חלון