Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

01/03/2012 האם הורים המעשנים בעת הריון גורמים נזק לכלי הדם של העובר ?

בדיקות לאחר המוות בקרב אנשים צעירים מראות שהעישון, אפילו בגיל צעיר, גורם להופעת רבדים טרשתיים – פלאקים -  ומשקעים שומניים בדופן הותין  -  וכלי הדם הכלילים ה the aorta and the coronary blood vessels. בקרב אנשים צעירים המעשנים, דופן העורקים עבה יותר ופחות גמיש מאשר אצל לא מעשנים.

להורים מעשנים השפעות מזיקות רבות – אחת מהם שהילדים עצמם יתחילו לעשן בגיל צעיר. השפעה נוספת לעישון ההורים היא שדופן העורקים של הילדים, שהם מעשנים פסיביים כביכול, היא התעבות של דופן כלי הדם. תופעה זו תוארה במתבגרים, בילדים שטרם הגיעו לבגרות ואפילו ביילודים בני יומם. לא ידוע האם יש תקופות בהן העישון משפיע באופן מיוחד על התפתחות כלי הדם או אם הנזק נגרם בכל תקופות החיים.  כדי לברר נקודה זו, החוקרים בחרו במעקב פרוספקטיבי של קבוצת ילדים. החוקרים בדקו את הרגלי העישון של ההורים באמצעות שאלון שהוגש להורים מיד לאחר הלידה. בגיל חמש שנים עורקי הילדים נבדקו באמצעות בדיקה סונוגרפית.

 

מטרת המחקר היתה להשוות כלי הדם של ילדים בני חמש שנים להורים שעישנו בעת ההריון, לכלי דם בקרב ילדים של הורים שנמנעו מעישון בעת ההריון. בעת הבדיקה בגיל חמש ההורים נשאלו על הרגלי העישון שלהם לאחר הלידה.

 

סך הכל נכללו 259 ילדים שהגיעו לגיל חמש שנים. לכל ילד נמדד עובי של דופן עורק הראש – הקרוטיד – ה carotid artery intima media thickness ויחד עם זה החוקרים רשמו את הרגלי העישון של ההורים בעת ההריון ולאחריו. התוצאות הראו שלילדים מאמהות שעישנו בעת ההריון עובי דופן עורק הראש היה 18.8 מיקרומטר עבה יותר והגמישות של הדופן – the distensibility - הייתה 15% פחות. כאשר שני ההורים עישנו בעת הריון האם, השינויים בעורק הילדים היו עוד יותר מרשימים – עובי הממוצע של כלי הדם היה 27 מיקרומטר עבה יותר מהממוצע והירידה בגמישות הדופן הייתה 21%.

נדגיש שמדובר בעישון בעת הריון. מנגד, בקרב ילדים מאמהות שלא עישנו בעת ההריון, אך התחילו, או חזרו, לעשן לאחר ההריון לא נמצא שהעישון גרם לנזק לכלי הדם.

 

מסקנת החוקרים הייתה שהעישון בקרב אחד ההורים או בשני ההורים גם יחד בעת ההריון מזיק למבנה כלי הדם ולתפקודם. נראה שהעובר רגיש יותר להשפעה המזיקה של עישון מאשר ילדים לאחר הלידה.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics המקוון מיום 26 בדצמבר 2011.

 

הערת העורך

בנוסף להשפעה המזיקה של העישון על דופן כלי הדם ולמחלות כלי דם ולב אשר יתפתחו משנית לשינויים אלה, עישון בעת ההריון הוא הגורם העיקרי, הידוע, למשקל נמוך של היילוד. מאחר שיש קשר בין משקל היילוד בלידה לבין אחוז התמותה של תינוקות, אפשר להסיק את המסקנה שהעישון מגביר את תמותת התינוקות באופן בלתי ישיר.

 

Parental smoking and vascular damage in their 5 year old children.

Geerts CC et al

Pediatrics 2012;129:45

 

 

סגור חלון