Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

12/04/2012 הרפואה בראי ההיסטוריה - Richard Bright

 

סיימנו את תולדות אבות הבקטריולוגיה החדישה והגיע הזמן לפנות אל הרופאים הדגולים של המאה התשעה עשר.

נתחיל עם Richard Bright. נזכיר לכם שפעם השם של Bright היה eponym  למחלת הנפרוזיז (nephrosis). ברייט חי בין השנים 1789 ועד 1858. הוא היה בנו של בנקאי עשיר בעיר Bristol ולמד רפואה באדינבורו (Edinburghׂ). עוד בהיותו סטודנט, הוא הפליג עם Sir George Mackenzie לאיסלנד, אייר את האיורים עבור ספרו של מקנזי וכתב תיאורים בוטניים וזואולוגיים על הפלגה זו. בתום לימודיו הוא טייל ביבשת אירופה וכתב ספר על טיוליו בהונגריה. לאחר כל הרפתקאות האלה ברייט התיישב בלונדון והחל את הקריירה הרפואית שלו במלא המרץ. הוא התמנה כרופא עוזר – assistant physician – בבית חולים Guy's  וכעבור ארבע שנים התמנה כרופא יועץ שם. עמיתיו בבית חולים זה היו Thomas Addison  ו Thomas Hodgkin  ששניהם מוכרים לנו עקב המחלות הנושאות את שמם.

 

ברייט היה הראשון לטעון שבצקת יחד עם שתן עשיר בחלבון היא תוצאה של מחלת כליות. את ממצאיו הוא פרסם בספרו על מקרים מעניינים שהופיע בשנת 1827. מטרת הספר היתה לייחס ממצאים קליניים לממצאים שהתגלו בנתיחת הגופה לאחר המוות. בספרו זה הוא מתאר 23 מקרים של נפרוזיז כולל התהליך הקליני של המחלה יחד עם הממצאים הפתולוגיים של אלה אשר לא שרדו. הוא היה צייר מחונן, וכל הספרים שלו, הן הרפואיים והן התיירותיים, מאויירים באיורים מצויינים, רבים אפילו בצבע. בשנת 1842, שתי מחלקות בבית החולים בו עבד הוקדשו למחלת נפרוזיז – אחד מניצני הנטייה להתמחות שהלכה וגברה עם הזמן. מחלקות אלה עזרו ללמוד את מחלת הנפרוזיז לעומק ולאמת את הממצאים של ברייט.

לא בכדי מכונה ברייט אבי הנפרולוגיה המודרנית.

הוא מת בגיל 69 ממחלת לב.


סגור חלון