Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

12/04/2012 סקירה: האם אפשר לאבחן דלקת גרון חיידקי על סמך ממצאים קליניים בלבד

כ - 8% מהביקורים במרפאות רופאי הילדים הם בגלל דלקת בגרון. חיוני לאבחן את גורם המחלה, כי אם הגורם הוא סטרפטוקוקלי הסיבוכים האפשריים הם מורסה מסביב לשקדים – peritonsillar abscess – מורסה בלוע או דלקת קשרי הלימפה הצווארים. ואולי חשוב מכולם הסיבוך של קדחת השיגרון Rheumatic fever. לכן בהתאם לאבחנה המדוייקת של גורם המחלה, הרופא חייב להחליט האם להתחיל בטיפול אנטיביוטי או לא. על אף שרוב ההנחיות לרופאי ילדים, העוסקות באבחנה של דלקת בגרון, מדגישות את העובדה שאי אפשר לקבוע את גורם המחלה על סמך בדיקה קלינית בלבד, יש עדיין הנחיות שרומזות שהדבר אפשרי. לכן סקרו המחברים של הסקירה לפנינו את הספרות בנידון.

החוקרים הסתמכו על הממצאים שהובאו בחמישים ושלושה מאמרים. כאשר הדלקת בגרון היתה מלווה בפריחה סקרלטיניפורמית, יחס הסבירות – the likelihood ratio – שאמנם מדובר בדלקת סטרפטוקוקלית היה 3.91. כאשר נמצאו פטכיות על גבי החיך היחס היה 1.69;  כאשר הופיע מוגלה בגרון – 1.85;   הקאות – 1.79   וקשרי לימפה רגישים – 1.72. במילים אחרות כל הסימנים שהזכרנו שכיחים יותר בדלקת גרון חיידקית, אך אף אחד מהם אינו אבחנתי מספיק כדי להשתמש בו כהוכחה לזיהום חיידקי. מתן פניצילין על סמך סימנים אלה יגרום למתן מופרז ובלתי מוצדק של אנטיביוטיקה ויעלה את מספר המקרים שיפתחו עמידות לתרופה. ומנגד, מניעת טיפול למקרים הזקוקים לו, יגרום לעלייה של סיבוכי המחלה. מסקנת המחברים היא איפוא לאמץ את ההנחיות של הגופים המוסמכים, הממליצים את הבדיקה המהירה הנהוגה ברפואה הראשונית או תרביות ממשטח גרון ולטפל בהתאם. יוצא מן הכלל הוא מקרה בו יש חשד לגורם ויראלי כגון כאבי גרון מלווים הפרשה מהאף – מה שמצביע על גורם ויראלי ושולל טיפול אנטיביוטי.

 

מסקנת החוקרים היא שאי אפשר לאבחן את הפתוגן שגורם לדלקת בגרון על סמך ממצאים קליניים בלבד.

 

הערת העורך: בקשתי מסטטיסטיקאי שיגדיר עבורנו את המונח Likelihood ratio [ LR]  שתירגמתי במילים יחס הסבירות והנה תשובתו:

ה +LR נותן את הגידול בהסתברות למשהו בהינתן שהתוצאה היא חיובית. לדוגמא, ערך חיובי בבדיקה המצביעה כי מקור הדלקת היא חיידקית ודיווח כי ה +LR  הוא 3.91, המשמעות היא שהסיכוי שהגורם לדלקת הוא חיידקי גדול פי 3.91 מהסיכוי [או הסיכון] שהיה קודם הבדיקה .

 

עכשיו הכל ברור.

 

המאמר הופיע בכתב העת  Journal of Pediatrics  לחודש מרס 2012.

 

Accuracy and precision of the signs and symptoms of streptococcal pharyngitis in children

Shaikh N et al

J Pediat 2012; 160:487

 

 

סגור חלון