Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/06/2012 הרפואה בראי ההסיטוריה: תולדות הפדיאטריה כפי שהשתקפה במאמרים שהופיעו בכתב העת New England Journal of Medicine

 

חלק 2.

 

נתמקד היום בתקופה שבין 1812 ועד 1880. משך מאות בשנים הדיעה הרווחת הייתה שתמותת ילדים  היא תופעה בלתי נמנעת. משפחות רבות, כולל משפחות אמידות, איבדו חצי מילדיהם או יותר. פשוט לא היה מנוס מזה. אי אפשר היה לשנות עובדה זו, לא  באמצעים רפואיים, לא באמצעים פוליטיים ולא באמצעים כלכליים. הגורל צועד  לדרכו ללא רחמים. השקפת העולם לא השתנתה מהמאה השניה כאשר הקיסר מרקוס אורליואס (Marcus Aurelius) כתב "אדם אחד מתפלל איך אוכל להימנע מאבדן של ילדי" אך לא זה מה שצריך להתפלל. מה שצריך להתפלל הוא "איך אלמד לא לפחד לאבד אותו".

מבט אחד לבתי קברות עתיקים ילמד אותנו שמותו של ילד הייתה תופעה עצובה אך נפוצה. בין גורמי המוות, מקומן של מחלות מדבקות היה בין הראשונים. אבעבועות שחורות, דיפתריה, כולירע, דיזנטריה וחצבת הרגו ללא התחשבות בגיל החולה. לדוגמה, בשנת 1713  אשתו של כומר בארצות הברית מתה ממחלת החצבת ואתה התאומים שזה עתה נולדו, בתה בת השנתיים וכוח עזר אחד. אך מעבר לטרגדיה עצמה, הרפואה לא הכירה בעובדה שמחלות מדבקות מסכנות ילדים יותר מאשר מבוגרים, בעיקר ילדים פחות מחמש שנים.  מודעות שסכנת המוות גדולה יותר בקרב ילדים נוצרה במגפת הדיפתריה שפקדה ניו אנגלנד בין השנים 1735 ועד  1740 בה 80% מחמשת אלפים החולים היו ילדים. באמצע המאה ה - 19 מוות של ילד, לא רק שהתקבל בהכנעה, אלא לפעמים נחשב כברכה, שחרור מסבל של דלקת סוערת או מהסיבוכים הממושכים של קדחת השיגרון.

 

לפנינו תיאור של מחלת ה croup  - לרינגיטיס בשפה שלנו, על ידי רופא מהתקופה ההיא:

" העיניים שלו התחננו לעזרה. זאת אחד האירועים הכי מרגשים שעלינו להיות עדים לו במקצוע הרפואה. למזלנו, הסבל הולך ופוחת בדרך כלל לפני הסוף והמוות בא בקלות יחסית."

בהדרגה הפילוסופיה ש"אין מה לעשות" השתנתה. בתחילה בסקרנות באשר לסיבת המחלה ובהמשך בהבנה שאפשר לעשות משהו וחייבים ללמוד איך. לא רק עזרת האל, אלא גם שינויים חברתיים, יכולים לשנות את הגורל של ילדים קטנים. בדוח השנתי שהופיע בכתב העת ניו אנגלנ ג'ורנל אוף מדיסין , הופיע לא רק שיעור תמותת הילדים בשנה שעברה, אלא הדוח היה מלווה בהמלצות לשיפור המצב. בדוח של שנת 1873 כותב ד"ר וובסטר (Webster) כי המסקנה הכי חשובה היא שאנחנו חייבים להסב תשומת ליבנו לאפשרות שמהפכה סניטרית, יכולה להיות אמצעי יעיל למניעת תמותת תינוקות ותמותת האוכלוסייה בכלל.

 

מובא מתוך מאמר  "What we don't see"  שהופיע בכתב העת New England Journal of Medicine" ביום 5 באפריל 2012.

 

 


סגור חלון