Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/07/2012 מה הם הגורמים המשפיעים על תוחלת החיים בתסמונת דאון?

תסמונת דאון מאופיינת על ידי הפרעה כרומוזומלית בה יש העתק נוסף של כרומוזום 21 או של חלק ממנו. זוהי ההפרעה הכרומוזומלית הלא קטלנית הנפוצה ביותר ושכיחותה בארצות הברית היא 1.3 לאלף בני אדם. ההיארעות של תסמונת דאון בעת הלידה באוכלוסייה ספציפית תלוי בגיל האמהות, ביעילות מרפאות ההריון באבחנה נכונה טרום לידתית של התסמונת ובמספר הזוגות המחליטות להפסקת הריון כאשר יש עובר הלוקה בתסמונת דאון. תוחלת החיים בחולי תסמונת דאון התארך בשנים האחרונות והיום רוב חולי תסמונת דאון מגיעים לבגרות. יחד עם זה, אין מחקרים שבדקו באיזו מידה גורמים בקרב האמהות ובקרב החולים עצמם משפיעים על תוחלת החיים. מידע זה יכול לעזור לצוות הרפואי להדריך את ההורים באשר לדרישות העתידיות החינוכיות והחברתיות  של חולה תסמונת דאון.

 

החוקרים השתמשו בנתונים של מרשם מומי לידה הפועל בצפון בריטניה ובדקו כמה חולי תסמונת דאון הגיעו לגיל 20. סך הכל נרשמו 1115 מקרי הריון בהם העובר אובחן כסובל מתסמונת דאון בתקופה של 10 שנה. ההיארעות של תסמונת דאון בעת ההריון נמצאה 16.8 מקרים ל 10.000 לידות חי ומת. מתוך מקרים אלה, 5.4% הסתיימו בהפלה או בלידת תינוק מת. ב  31.7% ההריון הופסק. ב 63% נולד תינוק חי. מהתוצאות מתברר שההיארעות של תסמונת דאון עלתה מ 14 מקרים ל 10,000 לידות חי בשנים 1985 עד 1990  ל 20.4 מקרים ל 10,000 לידות חי בשנים 1997 עד 2003.

 

הגורמים הבאים השפיעו על תוחלת החיים של התינוק הלוקה בתסמונת דאון:-

שנת הלידה

מספר חודשי ההריון

משקל בלידה

מומי לידה קיצרו את תוחלת החיים של חולי דאון, אך גם תוחלת החיים  אצלם ואצל בעלי מום נוספים השתפר במשך תקופת המחקר.

מנגד, המין של החולה, לידת תאומים, גיל האם ו  maternal deprivation  לא השפיעו על תוחלת החיים.

החוקרים מסכמים שהממצאים שלהם עשויים לעזור לרופאים להדריך הורים של ילדים בעלי תסמונת דאון  לתכנן את עתיד הילדים.

 

Predictors of survival in children born with Down syndrome.

RankinJ et al

Pediatrics 2012;129:e1373

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics המקוון ביום 21 למאי 2012.

 

סגור חלון