Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/07/2012 הרפואה בראי ההיסטוריה: מה שאנחנו לא רואים חלק 3

 

היום נתמקד בחלק השלישי והאחרון של תולדות רפואת הילדים במאתיים השנים האחרונות כפי שהשתקפו במאמרים שהופיעו בכתב העת New England Journal of Medicine. ואשר מתייחס לתקופה בין השנים 1931 ועד 1980. הצעדים שננקטו במסגרת הרפואה הציבורית, דוגמת מים נקיים זורמים וביוב מנעו מחלות רבות. הקונצפט של מניעה התרחב: האפשרות שאפשר לפתח הגנה מפני מחלות באמצעות מערכת החיסון. זה התחיל בתרכיב נגד מחלת הדפתריה -האסכרה- שפותח על ידי von Behring  בשנת 1913  ולאחר מכן החיסון כנגד שעלת ונגד צפדת- טטנוס -  והצרוף של שלושתם בתרכיב אחת ה  pertussis diphtheria tetanus vaccine בשנות הארבעים.   החיסון נגד שיתוק ילדים הנזרק לשריר – the Salk vaccine-- נכנס לשימוש בשנות החמישים של המאה העשרים והתרכיב הפומי – בשנות השישים.

 

באמצע שנות החמישים של המאה הקודמת, פי שניים יותר ילדים מתו מחצבת מאשר משיתוק ילדים והאתגר אז היה למצוא חיסון נגד חצבת. ביולי 1960 יעילותו של התרכיב החדש כנגד חצבת תואר בסדרת מאמרים ב "New England"  וכעבור עשר שנים פותח התרכיב המשולש כנגד חצבת, אדמת וחזרת. סוגים שונים של תרכיבי חיסון פותחו אשר היו מבוססים על חלבונים,  על פוליסככרידים או על ידי קוניוגטים (conjugates). אך השיא בתחום זה של הרפואה  היה ההדברה של מחלת האבעבועות שחורות. מימיו של Edward Jenner הכרנו חיסון אשר ימנע מחלה קטלנית זו. במאמר משנת 1814 ב ניו אנגלנד נמסר כי ההתנגדות להרכבה נגד אבעבועות שחורות ירדה וכי שלושת רבעי הילדים בלונדון עכשיו מקבלים חיסון זה. אך כאשר הוצע חוק לחייב הרכבה נגד מחלה זו, חזרה הסערה שנמשכה עד להופעת הרומן של Charles Dickens  בשם Bleak House. מרומן זה למד הציבור הרחב את המשמעות של מות ילד במשפחה, או מוות הורים אשר משאירים ילד מיותם – מנקה הרחובות Jo  בספרו של דיקנס.

 

במילים של דיקנס:-

Dead! Dead your Majesty!

Dead my lords and gentlemen.

Dead, Right Reverends and wrong Reverends  of every order.

Dead, men and women, born with Heavenly compassion in your hearts

And dying thus around us every day

 

אפילו בית הלורדים הקשיב למילים המרגשות של דיקנס. תוך שנה בית הנבחרים חקק שהחל מיום 1 באוגוסט 1853 כל ילד שנולד בבריטניה חייב לקבל הרכבה נגד אבעבועות שחורות בשלושת החודשים הראשונים לחייו.

בשנת 1967 131,000  מקרים של אבעבועות שחורות דווחו, אך נאמד שהמספר האמיתי של מקרי אבעבועות שחורות הגיע עד 10 מיליון או יותר בשנה זו, עם תמותה של  15% ועד 20%. רק בשנת 1980 הודיע ארגון הבריאות העולמי שהמחלה הודברה לגמרי מעל פני האדמה.

מאז שנת 1980, המאמץ העיקרי התמקד בארצות המתפתחות כדי שיהינו גם הם בהתפתחויות ברפואה. אחת המחלות שהתפשטה בעולם הייתה HIV. עם כניסת הנוהל להזריק  zidovudine  לנשים הרות הנגועות ב HIV – צומצמה הדבקת התינוקות ב 67%. לאור הצלחה זו נהוג עכשיו לבדוק כל אישה הרה לנוכחות הוירוס של HIV.

 

הבעיה העיקרית היום בקרב ילדים מתחת לגיל חמש שנים היא התמותה מדלקת ריאות ומשלשול. בשנת 2008 יותר ממיליון ילדים מתו בעולם מכל אחת ממחלות אלה. בעצם התמותה משלשול בשנת 2008 בארצות מתפתחות לא הייתה טובה  מזו של שנת 1873. ברור לנו לאן אנחנו חייבים להפנות את המאמצים כעת.

 

המאמר הופיע בכתב העת New England of Medicine  ליום ה 5 באפריל 2012.

 

סגור חלון