Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/07/2012 מקומה של הדמיה באבחנה של דלקת התוספתן.

 

 בדיקה סונוגרפית -  ultrasound  -וטומוגרפיה ממוחשבת – computed tomography - נמצאות בשימוש נרחב כאמצעי לאבחנת דלקת התוספתן – acute appendicitis. בשנות התשעים של המאה הקודמת שתי השיטות נכנסו לשימוש בתקווה שיעזרו באבחנה של דלקת התוספתן. בתחילה השימוש בשיטות אלה הוגבל למקרים לא אופייניים אך במשך הזמן השימוש כלל גם מקרים אופייניים.  אחת המטרות הייתה גם לשלול דלקת התוספתן במקרים בהם קיים ספק ולהימנע מניתוחים מיותרים. השיטה גם עזרה לשלול דלקת התוספתן במקרים של כאבי בטן כרוניים.

 

בדרך כלל שיטת הטומוגרפיה הממוחשבת מהימנה יותר מאשר סונוגרפיה. מנגד, השימוש בטומוגרפיה מלווה בחשיפה לקרינה לא מבוטלת. לכן, יש ארצות בהן מתבססים על בדיקה סונוגרפית בלבד. החוקרים במאמר לפנינו בדקו את השימוש של שתי השיטות באבחנה של דלקת התוספתן ב 40 מרכזים רפואיים בארצות הברית.

 

המחקר נערך בצורה רטרוספקטיבית של הנתונים הנמצאים באיגוד בתי החולים הפדיאטריים של ארצות הברית – the Children's Hospital Corporation of America. הנתונים מתייחסים לכ 55,000 מקרים של דלקת התוספתן. החוקרים מצאו הבדלים גדולים בין מרכזים שונים בשיעור השימוש בשתי השיטות לאבחנת דלקת התוספתן. החציון לשימוש בטומוגרפיה ממוחשבת היה 34% והחציון לשימוש בסונוגרפיה היה 6%. ככל שהשימוש בסונווגרפיה  או סונוגרפיה וטומוגרפיה גם יחד היה גבוה יותר בה במידה הצטמצמו המקרים של ניתוחים לא הכרחיים. בשנים האחרונות שיעור הבדיקות הסונוגרפיות נמצא בעלייה במקרים של דלקת התוספתן ומנגד, השימוש בטומוגרפיה נמצא בירידה. 

 

החוקרים מסכמים שעדיין אין מדיניות אחידה באשר לבדיקות הדמיה הרצויות במקרים של חשד לדלקת התוספתן. השימוש ב CT נמצא בירידה, בעקבות מנת הקרינה הגדולה הדרושה לבדיקה זו. השימוש של שתי השיטות גם יחד עזר בשלילת האבחנה ומניעת ניתוחים מיותרים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics  לחודש יוני 2012.

 

Advanced radiologic imaging for Pediatric appendicitis.2005-2009

Bachur RG, et al

J Pediatr 2012;160:1034


סגור חלון