Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/08/2012 האם ניתוח קיסרי הוא גורם סיכון להתפתחות השמנה אצל הילד ?

לו אפשר היה לגלות עוד בתקופה הטרום לידתית את גורמי הסיכון להשמנה, אז היה לנו אמצעי מצוין למניעת השמנה בחיים לאחר הלידה. מספר מחקרים מצאו כי לידה בניתוח הוא גורם סיכון להתפתחות של אסתמה ושל נזלת על רקע אלרגי: רק עבודת מחקר אחת מצאה כי לידה בניתוח קיסרי מהווה גם גורם סיכון לפיתוח השמנה אצל הצאצא. החוקרים במחקר זה מסתמכים על העובדה שאוכלוסיית חיידקי המעיים שונה בין תינוקות שנולדים בדרך טבעית לבין תינוקות שנולדים בניתוח קיסרי.  שינויים אלה באוכלוסיית חיידקי המעי יכולים להימשך במשך כל תקופת הילדות ויש עדויות שהם גורם אפשרי להתפתחות השמנה אצל הילד. החוקרים טוענים עוד – אך במקרה זה אינם מביאים אסמכתות מהספרות – ששיטת הלידה יכולה להשפיע גם על נטייה להשמנה באמצעות הנטייה לדלקת, תפקוד אימוני ותפקוד אנדוקריני בלי קשר לאוכלוסיית החיידקים במעי. למיטב ידיעת החוקרים של העבודה לפנינו, אין מחקר פרוספקטיבי שבדק באופן מיוחד האם לידה בניתוח קיסרי מעלה את הסיכון לפתח השמנה אצל הילד שנולד. לו נמצא קשר כזה, הרי חובה עלינו להסביר לאמהות הבוחרות ללדת בניתוח ללא סיבה רפואית, שעל ידי כך הן מגבירות את הסיכוי להשמנה אצל הילד.

החוקרים הציעו השתתפות במחקר לנשים שנמצאו בתחילת ההריון בין השנים 1999 ועד 2002 ועקבו אחרי התפתחות הילדים לאחר הלידה. סך הכל נרשמו 1255 ילדים שהרכב גופם נבדק כאשר הגיעו לגיל 3. ליתר דיוק החוקרים בדקו את אינדקס מסת הגוף –the body mass index  ה BMI – ואת עובי העור באיזור שריר הטריצפס ובאיזור מתחת לעצם הכתף – the subscapular area.

התוצאות הראו כי 284 תינוקות נולדו בניתוח קיסרי שהם 23% מכלל ההריונות. בגיל שלוש שנים, 16% של הילדים שנולדו בניתוח קיסרי היו שמנים בהשוואה ל 8% של הילדים שנולדו בלידה רגילה.

גם לאחר שהחוקרים ערכו תקנון למערפלים כגון השמנה אצל האם ומשקל הלידה ומערפלים נוספים, הסיכון להשמנה אצל הילד שנולד בניתוח קיסרי היה פי 2.1  גבוה יותר מאשר אצל ילד שנולד בלידה טבעית.

החוקרים מסכמים שלידה בניתוח קיסרי מהווה גורם סיכון להופעת השמנה בילד שנולד. דרושים מחקרים נוספים לאשר ממצאים אלה ויחד עם זה חובה על רופאים להסביר סיכון זה לנשים בהריון אשר בוחרות ללדת בניתוח קיסרי ללא הוריה רפואית.

 

Delivery by caesarian section and risk of obesity in preschool age children

Huh SY et al

Arch Dis Child 2012;97:610

 

המאמר הופיע בכתב העת Archives of Disease in Childhood   בחודש יולי 2012.

 

סגור חלון