Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/08/2012 הרפואה בראי ההיסטוריה: Thomas Addison

 

תומס אדיסון מוכר לנו מהמחלה הנושאת את שמו. הוא חי בין השנים 1795 עד 1860. הוא נולד בניוקסל (Newcastle) על יד הנהר טיין (Tyne) בצפון מזרח אנגליה. הוא למד רפואה באדינבורו וסיים את לימודי הרפואה בגיל 20. לאחר מכן הוא עבר ללונדון. בגיל 29 הוא כבר התמנה כרופא עוזר – Assistant Physician – בבית חולים Guy's  בלונדון שלמרות התיאור הצנוע של התפקיד, הוא מנוי מכובד מאד. במרוצת הזמן הוא התמנה כרופא מלא בבית חולים זה.  במשך 40 שנה הוא היה המורה ב'הא הידיעה' בבית חולים Guy's  ועל אף אישיותו המאופקת ויהירה לכאורה, הסטודנטים העריצו אותו. הוא דיבר בצורה ברורה ודוגמטית – כפי שסטודנטים אוהבים. הוא כתב ספר ברפואה פנימית יחד עם Richard Bright  ובו תיאור של דלקת בתוספתן, מחלה שלא הייתה מוכרת אז. בין היתר הוא גם כתב תיאור של פתולוגית הריאות במחלת השחפת.

בשנת 1849 הוא פרסם מאמר על צורה בלתי רגילה של חוסר דם. בשנת 1855 הוא הוציא לאור ספר קטן על "ההשפעה הכללית והמקומית של מחלת יותרת הכליות."  בעצם הוא הבחין בשתי צורות של חוסר דם ואנחנו יודעים היום שאין ביניהן ולא כלום. האחת היא המחלה המכונה Pernicious anemia  שאינה מלווה בשינויים פתולוגיים מקרוסקופיים ניכרים והשנייה האנמיה המלווה אי ספיקת יותרת הכליות.

אדיסון היה אחד הקלינאים הדגולים בתקופתו, אך הודות לאישיותו המופנמת לא התפרסם בימי חייו. אך לאחר מותו, שמו התחיל להופיע בכל ספר ברפואה פנימית וממשיך להופיע עד עצם היום הזה.

סגור חלון