Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

13/09/2012 אימונותרפיה נגד אלרגיה לביצים בילדים

ארבעה אחוזים של ילדי ארצות הברית לוקים באלרגיה למזון – תופעה המשפיעה על הבריאות של הילד ועל איכות חייו. בגיל שנתיים וחצי כ  2.5% מאוכלוסיית הילדים לוקים באלרגיה לביצים והביטוי הקליני לרגישות זאת נע בין פריחה אורטיקריאלית קלה ועד הלם אנאפילקטי. אפילו 70 מ"ג של חלבון ביצה יכולים ליצור תגובות אלרגיות חמורות. ברוב המקרים ילדים מקבלים דיאטה ללא ביצים, אך הימנעות טוטאלית מביצה אינו דבר כל כך פשוט. דיאטה זאת דורשת עירנות מתמדת של ההורים או המטפלים ועדיין קיימת הסכנה של אכילה לא מכוונת והופעת הלם אנאפילקטי.

 

לכן התעורר הצורך למצוא פתרונות נוספים. המטרה של אימונותרפיה היא ליצור תגובה ממושכת יותר מאשר שיטת ה desensitization  שהייתה מקובלת עד עכשיו. יותר קל להשיג desensitization, מצב בו אפשר ללמד את הגוף לסבול כמויות גדולות יותר של האלרגן מאשר לפני הטיפול.

 

אימונותרפיה תת-עורית יעילה נגד אלרגנים מסוימים אך זו שיטה מסוכנת במקרה של אלרגיה למזון. אימונותרפיה פומית נראית בטוחה יותר והצליחה במספר מחקרים קטנים שברוב המקרים לא היו מלווים בקבוצת בקרה. במחקר הנוכחי לא בדקו את תהליך הופעת הסבילות לאלרגן, אלא מצב המכונה "sustained "unresponsiveness  כלומר סבילות ממושכת אשר נבדקה 22 חודשים לאחר תחילת הטיפול האימונותרפי. בבדיקה החולה נמנע מלאכול ביצה לתקופה של ששה שבועות ולאחר מכן ניתן לו 10 ג"ם מאבקת חלבון ביצה וביצה שלמה מבושלת. לאחר מכן הילדים קבלו לאכול מזון רגיל, כולל ביצים, ל 12 חודשים נוספים, אם לא נגמרה לחולה תגובה כלשהי, הטיפול האימונותרפי הוגדר כהצלחה.

 

המחקר נערך בכמה מרכזים בארצות הברית, באקראי, בסמיות כפולה ומבוקר פלסבו. במחקר השתתפו 55 ילדים בני חמש ועד 11 שנים. ארבעים ילדים קיבלו אימונותרפיה פומית  ו 15 ילדים היוו קבוצת הבקרה. עשרה חודשים ו 22 חודשים לאחר תחילת האימונותרפיה.

 

פרטי הטיפול לא נמצאו במאמר אך למעוניינים אפשר למצוא אותם באתר הניו אנגלנד.  המשתתפים שקיבלו את האלרגן בגיל 22 חודשים ללא תגובה הפסיקו את הטיפול האימונותרפי ונמנעו מלאכול ביצה במשך ששה שבועות.  בגיל 24 חודשים הם קבלו העמסה נוספת של אבקת ביצה וביצה מבושלת אחת, ואם לא הגיבו - הותר להם לאכל דיאטה חופשית. מצבם נבדק שוב בגיל 30 חודש ובגיל 36 חודשים.

 

התוצאות העלו את הממצאים הבאים: 10 חודשים לאחר תחילת הטיפול – או הפלסבו – אף לא אחד מהילדים שקיבלו פלסבו איבד את הרגישות שלו לביצה. מנגד, 55% של החולים שקיבלו אימונותרפיה הראו סבילות לביצה. הם הוגדרו חולים אשר נמצאים במצב של desensitization. עשרים וארבע חודשים לאחר תחילת הטיפול 28% של המשתתפים בקבוצת הניסוי הראו סבילות לביצה וסבילות זאת נשארה גם כשנבדקו פעם נוספת בגיל 30 ו 36 חודשים.

 

החוקרים מסכמים ששיטת האימונותרפיה מסוגלת לחסל אלרגיה לחלבון ביצה בשיעור ניכר של חולים .

Oral immunotherapy for treatment of egg allergy in children

Burks AW

N Engl J Med 2012;367:233

 

המאמר הופיע בכתב העת New England Journal of Medicine מיום 19 ביולי 2012.

 

 

סגור חלון