Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/10/2012 באיזו מידה משפיעה שאיפת סטרואידים בגיל הילדות על הגובה הסופי ?

שאיפה של גלוקו-קורטיקואידים היא הטיפול המומלץ עבור ילדים הלוקים באסתמה ממושכת. בקרב ילדים שטרם הגיעו לגיל הבגרות, טיפול זה מלווה בהאטה של קצב הגדילה בשנים הראשונות של טיפול. עיכוב בגדילה זה מסתכם בכ 1 ס"מ לשנה. ההאטה תלויה כמובן גם בגובה המינון, בסוג התכשיר ובשיטת השאיפה. כעבור שנים קצב הגדילה חוזר לתקין, אך עד כמה הטיפול משפיע על הגובה הסופי עדיין לא ברור, כי מחקרים רלבנטיים הגיעו למסקנות סותרות. מטרת המחקר הנוכחי היה להשוות קצב הגדילה בקבוצת ילדים אסתמתיים שקיבלו תרופות שונות או שקיבלו פלסבו.

החוקרים מדדו את הגובה של 950 משתתפים כאשר הגיעו לגיל 25 שנה, כלומר חולים אשר הגיעו לגיל הבגרות, אך המחקר החל כאשר הילדים היו בני חמש עד 13. המשתתפים התפלגו לשלוש קבוצות – קבוצה שטופלה ב 400 מיקרוגרם בודסוניד ליום, קבוצה שקיבלה 16 מ"ג nedocromil ליום וקבוצה שקיבלה פלסבו במשך 4 עד 6 שנים. החוקרים חישבו את ההבדלים בגובה הסופי של כל החולים לפי הטיפולים שקיבלו, והכניסו תקנונים עבור גורמים דמוגרפיים, עוצמת המחלה והגובה בתחילת המחקר.

 

החוקרים הגיעו למסקנה שהגובה הסופי היה 1.2 ס"מ נמוך יותר בקבוצה שקיבלה בודסוניד בהשוואה לקבוצה שקיבלה פלסבו. בקבוצה שקיבלה נדוכרומיל הגובה הסופי היה 0.2 ס"מ פחות מהקבוצה שקיבלה פלסבו. ככל שהמינון של בודסוניד היה  גבוה יותר מהמינון הסטנדרטי המוזכר למעלה,  כך קצב הגדילה היה איטי יותר. הירידה בגובה הסופי של החולים הייתה דומה לירידה שנמדדה כעבור שנתיים של טיפול.

החוקרים מסכמים שהירידה בגובה הנמדדת כעבור שנתיים של טיפול בבודיסוניד בשאיפה בקרב ילדים לפני גיל ההתבגרות דומה לירידה בגובה הסופי של החולה.

 

המאמר הופיע בכתב העת New England Journal of Medicine מיום 6 בספטמבר 2012.

 

Effect of inhaled glucocorticoids in childhood on adult height.

Kelly H et al

New Eng J Med 2012;367:904

סגור חלון