Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/10/2012 משלנו: מה צפוי ליילודים להם רמות בילירובין בטווח סיכון ''נמוך עד בינוני'' ?

בדיקת רמת הבילירובין בדם לפני שחרור יילוד הביתה היא בדיקה מועילה כדי לאמוד את הסיכון להיפר-בילירובינאמיה בימים הראשונים של החיים. ככל שערך הבילירובין בדם נמוך יותר בנומוגרם הנותן רמות בילירובין לפי שעות לאחר הלידה, כך הסיכון לפתח היפר-בילירובינמיה קטן יותר. מאידך חייבים  לקחת בחשבון גורמי סיכון להעלאת רמות הבילירובין בדם דוגמת פגות והנקה. בעבודה קודמת של המחברים הם הראו שגם כאשר יילודים משוחררים מבית חולים ללא בדיקת בילירובין, כי אינם נראים צהובים בצורה מספקת, עדיין קיימת האפשרות שהם יזדקקו לאשפוז חוזר מפאת היפרבילירובינמיה. בנוסף, נמצאו יילודים שעברו בדיקת בילירובין לפני שחרורם והערכים העמידו אותם לפי הנומוגרם, בקבוצה בעלת סיכון נמוך ובכל זאת הזדקקו לאשפוז חוזר עקב עליה מסוכנת ברמת הבילירובין.

 

בפרשנות להנחיות של האקדמיה לרפואת ילדים של ארצות הברית לגבי ההתייחסות להיפרבילירובינמיה,  המליצו מייזלס וחבריו שחיוני לבדוק רמת בילירובין בדם או בעור – transcutaneous bilirubin - בכל  יילוד לפני השחרור. כותבי המאמר לפנינו קיבלו את ההמלצות ככתבן וכלשונן כתוצאה מבדיקות אלה התאפשר לחוקרים לבדוק רמות בילירובין בשחרור בקרב יילודים שהזדקקו לאשפוז חוזר עקב היפרבילירובינמיה. מטרת המחקר לפנינו הייתה לברר את שיעור היילודים עם רמות בילירובין בטווח הנמוך של הנומוגרם, אשר על אף הממצאים, היו זקוקים לאשפוז חוזר.

 

החוקרים רשמו רמות בילירובין של יילודים ששוחררו מבית החולים על גבי הנומוגרם של ערכי בילירובין לפי מספר השעות לאחר הלידה. כל התינוקות נולדו במועד או נכנסו להגדרה של Late preterm.

יילודים שנבדקו לפי השיטה העורית בלבד, נבדקו גם בבדיקת דם כאשר ערכי הבילירובין היו מעל האחוזון ה 75 , או שהם היו באחוזים ה- 41 וה- 75 וליילודים היו גורמי סיכון לצהבת.

בסך הכל נבדקו הנתונים של 25,439 יילודים שנולדו בשנים 2008 ו 2009. מאה ארבעים ושלושה יילודים – שהם 0.56%  -התאשפזו בחזרה עם ערך ממוצע של בילירובין בדם של 18.7 מ"ג% כעבור זמן ממוצע של 125 שעות. מבין יילודים אלה הבילירובין לפני השחרור היה מתחת לאחוזון ה- 75 ב-  46. מתוכם הבילירובין היה מתחת לאחוזון ה-41 בששה ילדים ובארבעים יילודים רמת הבילירובין הייתה בין האחוזון ה-41 לאחוזון ה- 75 - מה שנקרא intermediate low risk zone. החוקרים מסכמים שגם אם רמות הבילירובין בעת השחרור מצביעות על סיכון נמוך – אין זה אומר שהאפשרות של היפרבילירובינמיה נשללת לגמרי. גם יילודים בסיכון נמוך לצהבת חייבים להיות בהשגחה שמא יפתחו צהבת.

 

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics  בחודש ספטמבר  2012.

Neonatal hyperbilirubinemia in the low intermediate risk category on the bilirubin nomogram.

Bromiker R et al

J Pediat 2012;130:465

 


סגור חלון