Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 18/07/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/11/2012 באיזו מידה משפיע דיכאון האם על הגדילה של ילדיה ?

הפרעה בשגשוג בילדות מלווה בהפרעות התפתחותיות, כולל הישגים חינוכיים ירודים, גובה נמוך בגיל הבגרות וסיכון מוגבר לתחלואה ולתמותה. הסביבה בתחילת החיים חיונית לגדילה והתפתחות מיטבית. תוצאות המחקרים בנדון סותרות אך מחקרים מארצות מתפתחות מצביעים על כך שדיכאון האם בשנתיים הראשונות של חיי הילד יכולים לגרום להפרעה בגדילת הילד. המנגנון טרם הוגדר, אך נראה שיש השפעה של גורמים שונים כולל מתן כמויות לא מספיקות של מזון, של טיפול תומך וקיצור זמן ההנקה.

 

מעט ידוע על האפשרות שדיכאון אצל האם משבש גם את הקשר הנפשי בין האם לתינוק ותורם להפרעה בגדילה. רוב המחקרים עד כה באים מארצות מתפתחות, או שהם מחקרים שנערכו בחתך של האוכלוסייה. לאור העובדה שהיארעות דיכאון אחרי הלידה מגיעה עד 15% מקרב האמהות, חשוב לברר מה המצב בארץ מפותחת דוגמת ארצות הברית.

 

אופי הטיפול בתינוק ב 18 החודשים הראשונים יכול להשפיע על התנהגות התינוק בגיל שלוש שנים וגם מאוחר יותר. מאחר ודיכאון בודאי משפיע על אופן הטיפול שניתן על ידי האם בשנת החיים הראשונה של התינוק, הנחת היסוד של החוקרים היתה שדיכאון של האם בשנת הראשונה פוסט-פרטום עלול לשבש את הגדילה של הילד גם בגיל הגן. מטרת המחקר הייתה אפוא, לבדוק תינוקות של נשים בדיכאון כאשר התינוקות הגיעו לגיל 9 חודשים ושוב בגיל ארבע וחמש שנים.

 

החוקרים השתמשו בקבוצת ילדים שהיו במעקב מלידה בארצות הברית מחקר המכונה Early childhood longitudinal study – birth cohort.  להערכת הדיכאון החוקרים השתמשו בסולם לדרגות דיכאון מהמרכז למחקרים אפידמיולוגים ומשקל וגובה הילדים נחשב כנמוך כאשר היה באחוזון העשירי לגיל או פחות. במחקר השתתפו 6550 ילדים מהם 57% לבנים, 12.5% שחורים, 23% הספניים,  2.2% אסיאתים והיתר לא מוגדרים. פחות מ 1% היו מאומצים.

 

התוצאות הראו כי כשהתינוק הגיע לגיל תשעה חודשים, 24% מהאמהות היו בדיכאון קל  ו 17% בדיכאון בינוני עד חמור. בעיבוד הסטטיסטי החוקרים ערכו תיקנון עבור גורמים במשק הבית – כגון הכנסת המשפחה, הביטחון שיש מספיק אוכל בבית בכל עת ומבנה המשפחה. גורמים אימהיים כוללים גיל האם, מוצא האם, עבודת האם מחוץ לבית, משקל האם לפני ההריון, עלייה במשקל במשך ההריון, עישון בעת ההריון ומספר הילדים במשפחה. באשר לגורמים בילד הכוונה למין הילד, משקלו בלידה, משך ההריון, בריאותו של הילד והאם ניזון בהנקה ולכמה זמן. במדידה בגיל ארבע שנים נמצא כי 40% מהילדים של אמהות עם דיכאון בינוני עד חמור היו מתחת לאחוזון העשירי בגובה, ובגיל חמש שנים 48% מתחת לאחוזון העשירי לגובה, בהשוואה לילדים של אמהות ללא דיכאון או עם דיכאון קל. אנחנו מדגישים שממצאים אלה מתייחסים לגובה בלבד, ולא היו הבדלים סטטיסטים במשקל בין הקבוצות.

 

מסקנת החוקרים היא כי דיכאון באם יכול להשפיע על גדילת הילדים בתקופת הילדות. חשוב אפוא למנוע דיכאון אצל האם לאחר הלידה, לגלות דיכאון מוקדם ככל האפשר ולטפל בדיכאון בשנה הראשונה לחיי התינוק. החוקרים מדגישים שמחקרם הוא הראשון בארץ מפותחת אשר כולל מדגם כה  גדול של ילדים ומעקב יותר משלוש שנים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics המקוון בחודש אוקטובר 2012.

 

Impact of maternal depressive symptoms on growth of preschool and school aged children

Surkan P et al

Pediatrics;130:e847

 

סגור חלון