Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/11/2012 האם לרמות ויטמין D בדם האם בהריון השפעה על ההתפתחות הנוירופסיכולוגית של הולד ?

מחסור בויטמין D בגוף הוא בעיה עולמית. מחקרים בחיות ניסיון הראו כי לויטמין D תפקיד חשוב בהתפתחות המוח ובתפקודו. בין התפקידים המשוערים של ויטמין D נמצאים גם השפעה נוירו-טרופית (neurotrophic ), הגנה על מערכת העצבים ושינויים במבנה המוח ובביטוי הגנים – gene expression.

עדיין לא ברור באיזו מידה המחקרים בחיות ניסיון רלבנטיים לגבי בני אדם, אך יתכן שלרמות הויטמין D בדם האם בהריון השפעה על ההתפתחות הקוגניטיבית של היילוד. מחקרים בבני אדם מבוגרים הראו כי יש קשר בין רמות הויטמין D בדם לבין התפקוד הקוגניטיבי.

מחקרים בילדים הגיעו למסקנות סותרות. מחקר אחד מדד רמות ויטמין D בדם ב- 178 אמהות בשבוע ה- 32 של ההריון ובדק את ההתפתחות הקוגניטיבית של הילדים בגיל תשע שנים. לא נמצא קשר בין שניהם. מחקר נוסף שנערך באופן פרוספקטיבי מדד רמות ויטמין D ב-  743 נשים בשבוע  ה- 18 להריון ומצא, שיש קשר בין רמות נמוכות של ויטמין D בדם לבין עיכוב בהתפתחות השפה בגיל חמש שנים ובגיל 10 שנים.  מחקר שלישי שבדק חתך של 1676 מתבגרים לא קשר בין רמות הויטמין D לבין התפקוד הקוגניטיבי. החוקרים טוענים שמחקרים לגבי השפעת וויטמין D על מערכת העצבים חייבים להתבצע כאשר המוח נמצא בשלב התפתחותי, כי יתכן שנזק הנגרם בעת ההתפתחות לא ניתן לתיקון בשלבים מאוחרים יותר.

 

במחקר שנערך בספרד גייסו חוקרים נשים הרות בשליש הראשון של הריונן. מחקרם כלל 1820 אמהות. רמות ויטמין D נמדדו כאשר הנשים הגיעו לשבוע ה- 13.5 של הריון. ההתפתחות  נבדקה על ידי פסיכולוגים מיומנים בעזרת סולם ביילי כאשר התינוקות הגיעו לגיל 14 חודש.

התוצאות הראו שהרמה הממוצעת של וויטמין D בדם האמהות הייתה 29.6 נג/מל. נמצא קשר ישיר בין רמת הוויטמין D בדם בעת ההריון לבין ההתפתחות הפסיכומוטורית בצאצאים. השוואה בין תינוקות שלאימותיהם היו רמות ויטמין D מעל 30 נג/מל בהריון הראו הישגים טובים יותר בסולם המנטלי ובסולם הפסיכומוטורי מתינוקות שלאימותיהם רמות הויטמין D היו מתחת ל 20 נג/מל.

 

החוקרים מסכמים שיש קשר ישיר בין רמות ה 25 הידרוקסי ויטמין D3  בעת ההריון לבין ההתפתחות המנטלית וההתפתחות הפסיכומוטורית של התינוק.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  המקוון בחודש אוקטובר 2012.

 

Circulating 25-hydroxy D3  in pregnancy and infant neuropsychological development

Morales E et al

Pediatrics 2012;130:e913

  

סגור חלון