Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/07/2004 מניעת נפרופתיה הנגרמת על ידי חשיפה לחומר ניגוד, JAMA , מתוך jc 418בתשלום למעט למנויי הג'ורנאל /און ליין

העלייה במספר הבדיקות אבחנתיות הדורשות שימוש בחומר ניגוד הביאה במקביל לעליה ניכרת בשכיחות נפרופתיה הנגרמת על-ידי חשיפה לחומר ניגוד. חשיפה לחומר ניגוד אחראית ליותר מ- 10% ממקרי אי-ספיקת הכליות הנרכשים בבית החולים ומהווה גורם מרכזי לאי-ספיקת כליות חריפה. פגיעה כלייתית מעלה את שיעורי התחלואה והתמותה, מאריכה את משך האשפוז ועשויה להוביל לאי-ספיקת כליות סופנית.

אמצעים שנוסו בעבר למניעת פגיעה כליתית בעקבות חשיפה לחומר ניגוד הוכחו לרוב כלא כמוצלחים או לא מעשיים. דיווחים על תועלת בשימוש ב- N-acetylcysteineתומכים בהשערה שאי-ספיקת כליות בשל חומר ניגוד נגרמת כתוצאה מיצירת רדיקלים חופשיים. שימוש בחומר הניגוד האיזו-אוסמולרי (iso-osmolar) iodixanol והמופילטרציה (hemofiltration) לפני ואחרי ההזרקה תוארו לאחרונה כיעילים בהפחתת אי-ספיקת כליות לאחר חשיפה לחומר ניגוד, אך שיטה זו יקרה ולא מעשית ברוב המקרים.

כל הפרוטוקולים למניעת נפרופתיה כתוצאה מחומר ניגוד כוללים עירוי סודיום כלוריד (sodium chloride). עם זאת, יתכן ששימוש בסודיום ביקרבונט יהיה יעיל יותר. הסביבה החומצית האופיינית לאבוביות הכליה מעודדת יצירת רדיקלים חופשיים, לכן הבססת השתן בעזרת ביקרבונט עשויה להפחית את הנזק הנגרם על-ידי רדיקלים חופשיים.

מחקר זה בוחן את ההשערה ששימוש בסודיום ביקרבונט יעיל יותר מסודיום כלוריד במניעת נזק כלייתי הנובע מחשיפה לחומר ניגוד.

 במחקר פרוספקטיבי זה נכללו כ-120 מטופלים עם ערכי קריאטינין (creatinine) יציבים של לפחות 1.1 mg/dL. הם הוקצו אקראית לקבלת עירוי של 154-mEq/L של סודיום כלוריד או סודיום ביקרבונט לפני ואחרי הזרקת חומר ניגוד המכיל 370 mg iodine/mL.

ערכי הקריאטינין נמדדו בתחילת המחקר וכעבור יום ויומיים ממתן חומר הניגוד. נפרופתיה כתוצאה מחשיפה לחומר ניגוד הוגדרה כעלייה של 25% או יותר בערכי הקריאטינין במהלך יומיים מהזרקת חומר הניגוד.

לא היו הבדלים משמעותיים בגיל, מין, מוצא אתני, שכיחות סוכרת או כמות חומר הניגוד בין שתי הקבוצות. ערכי הקריאטינין בתחילת המחקר היו גבוהים במקצת בקבוצה שטופלה בביקרבונט, אך הבדל זה לא היה מובהק סטטיסטית.

בקבוצה שטופלה בסודיום כלוריד נמצאה נפרופתיה של חומר ניגוד במעל 13% מהמטופלים, בעוד שבקבוצת הטיפול בסודיום ביקרבונט שיעור הנפרופתיה היה נמוך מ-2%  הבדל שהיה מובהק סטטיסטית.

החוקרים מסכמים שהידרציה עם סודיום ביקרבונט לפני חשיפה לחומר ניגוד יעילה יותר מהידרציה עם סודיום כלוריד במניעת אי-ספיקת כליות הנגרמת מחשיפה לחומר ניגוד.

למאמר

Prevention of Contrast-Induced Nephropathy With Sodium Bicarbonate , A Randomized Controlled Trial , Gregory J. Merten et al , AMA. 2004;291:2328-2334.,


סגור חלון