Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/12/2012 דלקת באוזן התיכונה בקרב ילדים הלוקים בדלקת אוזניים כרונית או חוזרת קשורה לעומס החיידקים

מחקרים בעשורים האחרונים  אשרו שדלקות ויראליות של דרכי הנשימה מסתיימות לעיתים קרובות בדלקת של האוזן התיכונה. נגיפים נשימתיים יכולים גם לגרום לדלקת חיידקית באוזן התיכונה בעקיפין, על ידי העברת חיידקים לאורך הצינור המקשר בין הלוע לאוזן התיכונה, ה- Eustachian tube , וכאשר חיידקים אלה מגיעים לאוזן התיכונה הם מתרבים וגורמים לאוטיטיס מדיה. תוארו גם יחסים סינרגיסטיים בין פתוגניים וירליים ופתוגניים חידקיים כגון בין החיידק Streptococcus pneumoniae לבין ה respiratory syncitial virus   ונגיף האינפלואנזה A. המנגנון האחראי לתופעה זו עוד לא הוברר לגמרי, אך ההנחה היא שיש הצמדה מוגברת של חיידקים לרירית הלוע, הפרשות מרובות ותנועתיות מופחתת של הסיסים בצינור המקשר בין הלוע לבין האוזן התיכונה. פחות ידוע על הגורמים לדלקת כרונית באוזן התיכונה.

 

לציטוקינים תפקיד מרכזי ליצירת שינויים דלקתיים באוזן התיכונה.  לדוגמא, אינטרלוקין  β1 (אחד בטא) ו     Tumor necrosis factor α  הנוצרים בעיקר על ידי מקרופגים מתחילים את התגובה הדלקתית ותורמים לשינויים הפתולוגים באוזן התיכונה, כולל נזק לרירית, ארוזיה של העצמות, הצטלקות ואיבוד שמיעה עצבית. בהקשר לכך יש לציין גם את הציטוקין אינטרלוקין 8 המופרש על ידי כמה תאים שונים ופועל באמצעות מנגנון הכימוטקסיס  במטרה למשוך נויטרופילים לאזור החיידקים. ציטוקינים נוספים המעורבים במקרים של דלקת אוזניים כרונית הם איטרלוקין 6 ואיטרלוקין 10. תפקידו של איטרלוקין-6 הוא באקטיבציה של תאי T בהבשלה של תאי B ובספיגה של עצם. על פי רוב אינטרלוקין 10 מדכא את התגובה הדלקתית, אך כאשר התגובה הדלקתית חזקה אינטרלוקין 10 מעלה את הנטייה להינזק על ידי חיידקים. ציטוקין אפשרי נוסף הוא אינטרלוקין 17a   אך תפקידו בהקשר לדלקת באוזן התיכונה טרם נבדקה ביסודיות.

 

מטרת המחקר לפנינו הייתה לברר מהי התגובה הציטוקינית, המקומית במקרים של דלקת אוזניים כרונית ודלקת אוזניים חוזרת ואם נוכחות של חיידקים ונגיפים באוזן התיכונה מלווה בהגברת התגובה הדלקתית.

 

למטרת המחקר נבחרו ילדים עד גיל חמש שנים שלקו בדלקת אוזניים חוזרת או כרונית. הילדים חיכו בתור לניתוח הכנסת כפתורים לאוזן התיכונה. בעת הניתוח המנתח שאב נוזל מהאוזן התיכונה מ 116 ילדים. באמצעות שיטת polymerase chain reaction  נבדקה הימצאות של פתוגנים חיידקיים וויראליים כולל Streptococcus pneumoniae, hemophilus influnzae, moraxella catarrhalis  ו 15 נגיפים רספירטוריים. בנוסף נבדקו ריכוזי הציטוקינים IL-1β,  IL-6,  IL-8, IL-10, IL-17a ו TNF-α.

מהתוצאות עולה כי נוכחות של חיידקים באוזן התיכונה מלווה בהפרשה של כל הציטוקינים שנבדקו. היה יחס ישיר בין עומס החיידקים לבין כמות הציטוקינים שהופרשו. מנגד הימצאות של נגיפים באוזן התיכונה לא השפיע על הפרשת הציטוקינים.

 

החוקרים מסכמים שהימצאות של חיידקים באוזן התיכונה בילדים הלוקים בדלקת כרונית או חוזרת של האוזניים תורמת לתגובה הדלקתית, ולא כך בהימצאות של וירוסים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatric Infectious Disease Journal  לחודש נובמבר 2012.


Inflammation in the middle ear of children with recurrent or chronic otitis media is associated with bacterial load.

Stol K et al

PediatrInfect Dis J 2012;31:1128

 

סגור חלון