Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/03/2013 על הפרזנטציה של סוכרת כ Ketoacidosis

מצב של ketoacidosis הוא סיבוך של סוכרת המלווה בסכנת מוות. בקרב ילדים ונוער הלוקים בסוכרת נעורים סיבוך זה מהווה הגורם העיקרי לתחלואה ותמותה. לא פעם, קרובי המשפחה או המטפלים הרפואיים אינם ערים לסימנים של היפרגליקמיה, האבחנה של סוכרת נדחית עד שיופיעו סימני  ketoacidosis  עם התוצאות החמורות האפשריות למצב זה. מודעות מוגברת לסימנים הראשונים של סוכרת בקרב הרופאים תוכל למנוע הופעת מצב של ketoacidosis. שבעה מרכזים המטפלים בסוכרת בארצות הברית התאגדו כדי לשפר את הטיפול בחולי סוכרת על ידי אימוץ משותף של נוהלי עבודה מיטיבים המבוססים על ניסיונם של מרכזים אלה. המחקר הנוכחי התמקד בהגדרת התופעות הראשונות של סוכרת נעורים כדי לאפשר אבחנה מוקדמת ככל האפשר ועל ידי כך למנוע היווצרות מצב של ketoacidosis.

 

בסקר נרשמו כל הילדים שאובחנו לראשונה כלוקים בסוכרת נעורים. כל החולים היו פחות מ 19 שנים, עם ערכי pH  או ביקרבונט בדם שנבדקו בעת האבחנה ובהם נמצא בדם לפחות אחד הנוגדנים  האופייניים לסוכרת. סך הכל 805 ילדים נכללו בסקר. למטרת עבודה זו,  מצב ketoacidosis  הוגדר כאשר  pH בדם  היה פחות מ- 7.3  או ביקרבונט פחות מ- 15 מאק/ליטר (milli-equivakent).

הגיל הממוצע בקבוצה היה 9 שנים. 63% היו לבנים לא היספניים. ב- 34% הפרזנטציה של הסוכרת הייתה כאשר המחלה כבר הגיעה למצב של ketoacidosis. בחמישים אחוזים מאלה שהופיעו בסימנים של ketoacidosis  החמצת כבר הייתה במצב חמור, דהיינו pH פחות מ 7.2.הסיכון ל ketoacidosis  נאמד בכחמישים אחוזים בקרב אלה שטרם מלאו להם שלוש שנים  ו -33% בבני 3 שנים ויותר. רמת ההמוגלובין A1c  היה גבוה יותר בחולים שפיתחו ketoacidosis  מאשר בסוכרתיים שטרם פיתחו סיבוך זה.

 

החוקרים מסכמים ששיעור חולי סוכרת המאובחנים רק לאחר הופעת מצב של ketoacidosis נשאר גבוה. כשליש מהחולים אובחנו לאחר הופעת ketoacidosis . יש לעשות מאמץ כדי להגביר את הערנות לסימנים הראשונים של סוכרת בקרב הורים ורופאים כדי למנוע דחיית האבחנה עד לאחר הופעת מצב של ketoacidosis.

 

הערת העורך: מאחר וההמוגלובין המסוכר, המוגלובין  A1c  היה גבוה בקרב החולים יש להניח שהסוכרת התחילה זמן ניכר לפני מצב הקיטו-אצידוסיס וציפיתי שהחוקרים יתמקדו בסימנים הקליניים שבעזרתם יכלו לאבחן את המחלה לפני הופעת הקיטו-אצידוסי. התאכזבתי.

 

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics  לחודש פברואר 2013.


Diabetic ketoacidosis at diabetes onset

Klingensmith GJ et al

J Pedatr 2013;162:330

 

סגור חלון