Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/03/2013 הסיכון למות העובר בעת מגפת שפעת ולאחר חיסון נגד מחלה זו

במשך מגפת השפעת שנגרם על ידי הנגיף של אינפלואנזה A מזן H1N1  התגלה שלמחלה מהלך חמור יותר בקרב נשים בהריון. המחלה הייתה מלווה בשיעור תמותה יותר גדול יותר בקרב האמהות וכן בעוברים. ממצאים אלה תמכו ברושם שנוצר במגפות קודמות. ארגון הבריאות העולמי המליץ שנשים בהריון יחוסנו נגד שפעת. לפני שנת 2009 לא הייתה המלצה לחסן נשים בהריון נגד שפעת בנורבגיה ובשנת 2009 במשך מגפת השפעת בנורבגיה התחיל לראשונה חיסון נגד שפעת בתרכיב טרי- ולנטי (trivalent) וחיסון נוסף נגד הזן H1N1  בקרב נשים בהריון מהחודש השלישי והלאה.

 

במשך המגפה החוקרים השתמשו ברישום מחלות הלאומי של נורבגיה כדי לברר היעילות של חיסון נגד שפעת בקרב נשים בהריון.  החוקרים בדקו את התיקים של כל החולות שאובחנו  כסובלות משפעת, בררו מצב החיסונים שלהם, ואם נולד ילד, וודאו את שלומו ופרטים נוספים רלבנטיים לפני המגפה, במשך המגפה ואחריה.

 

בשנים 2009  ו 2010 היו כ 117,000  הריונות בנורבגיה. תמותת התינוקות הייתה 4.9 מקרי מוות ל 1000 לידות. במשך המגפה 54% של הנשים ההרות בטרימסטר השני והשלישי של ההריון קבלו חיסון כנגד שפעת. ההיארעות של שפעת בקרב הנשים ההרות המחוסנות היתה פחותה באופן משמעותי מאשר בנשים לא מחוסנות. במילים אחרות החיסון מנע הידבקות בנגיף השפעת. יחס הסיכון היה 0.3 זאת אומרת הודות לחיסון שיעור הנשים שנדבקו בשפעת ירד לשליש בהשוואה לאלה שלא קבלו חיסון. בקרב הנשים שנדבקו בשפעת הסיכון למות העובר כמעט הכפיל את עצמו יחס - סיכון 1.91 .

החוקרים מסכמים שהידבקות בנגיף השפעת, בעת מגפה מלווה בסיכון מוגבר למות העובר. החיסון נגד שפעת צמצם את שעור הנשים שנדבקו בנגיף זה.  

מתן החיסון לא הגביר את הסיכון למות העובר ויתכן שמנע מות עוברים כתוצאה משפעת בעת המגפה.

 

המאמר הופיע בכתב העת New England Journal of Medicine  מיום 24 לינואר 2013.

 

Risk of fetal death after pandemic influenza virus infection or vaccination

Gunnes N et al

N Engl J Med 2013;368:333 


סגור חלון