Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/03/2013 אוכלוסיית חיידקי המעיים בקרב תינוקות הלוקים בכאבי בטן מופרזים.

בכי מופרז היא תופעה שכיחה בקרב תינוקות והגורם לכך לא ידוע. הגדרה אחת קובעת שהבכי הוא מופרז כאשר הוא נמשך למעלה משלוש שעות ביום. לפי הגדרה זו, התופעה מופיעה לפי אומדנים שונים בקרב 7% עד 29% של כל התינוקות עד גיל שלושה חודשים. המצב גורם למתח רב בקרב ההורים. בין התיאוריות הרבות אשר מנסות להסביר תופעה זו, יש אחת אשר טוענת שלא מדובר על מצב חריג וחולני, אלא על בכי רגיל של תינוקות שנמשך מעל הזמן הרגיל. מספר תרופות, טיפולים ודיאטות הוצעו, אך קשה לאמוד את יעילותם כי הבכי חדל באופן עצמוני בגיל ארבע חודשים. בכל אופן אין עדות משכנעת שטיפולים אלה מועילים.

 

השערה נוספת מציעה שהרכב לא רגיל של אוכלוסיית חיידקי המעי, הוא אשר אחראי לבכי, באמצעות שינויים בהתכווצות המעי וביצירת גזים. מחקרים עד כה אכן מצאו שיש שינוי בהרכב אוכלוסיית חיידקי המעי  בקרב תינוקות הלוקים בבכי מופרז בהשוואה לקבוצת בקרה. ממצא אחד היה שמגוון החיידקים במעי היה פחות רחב בקרב תינוקות עם עווית. בנוסף כמות ה-calprotectin  בצואה של תינוקות עם בכי מופרז הייתה גבוהה מכמות חומר זה בצואה של תינוקות ללא בכי מופרז. להזכירכם, קלפרוטקטין הוא סממן של דלקת. לתינוקות עם בכי מופרז היו כמויות קטנות יותר של lactobacilli   וכמויות גדולות יותר של חיידקים גרם שליליים. ממצאים אלה נמצאו בתינוקות אשר כבר התחילו להפגין בכי מופרז וגילם מעל ששה שבועות. בעיה נוספת במחקרים הקודמים הייתה שהם השתמשו בשיטות מעבדתיות מקובלות, שיטות שאין ביכולתן לגלות את המגוון הרחב האמיתי של חיידקי המעי. ההתפתחות בשיטות מולקולאריות בשנים האחרונות מאפשרת לקבל תמונה אמיתית יותר של מגוון חיידקי המעי. שימוש בשיטות אלה לימד אותנו שאוכלוסיית החיידקים במעי מתחילה להתרבות מיד אחרי הלידה בקצב מהיר ובאוכלוסייה שמשתנה כל הזמן בשלבים דומים בכל התינוקות. בלידה המעי סטרילי – פחות או יותר. כעבור שעות ספורות חיידקים מופיעים בצואה.

 

המתיישבים הראשונים הם בדרך כלל חיידקים אנאירוביים פקולטטיביים (facultative anaerobes)  ואחריהם באים חיידקים אנאירוביים אשר סבילותם לחמצן הולכת ופוחתת. יעברו שנים עד שהאוכלוסייה מגיעה להרכב שילווה את הגוף לאורך הבגרות. לוח הזמנים המדויקת של התמורות באוכלוסיית המעי בגילים שונים טרם נבדקה אך לא קשה לדמיין שסטיות בלוח זמנים זה עלולים להשפיע על גוף האדם ובין היתר אולי גורמים לבכי מופרז של תינוקות. אך יש לצפות שהשינויים יקדימו את הבכי ורק כאשר הם מבוססים יתגלו התופעות הקליניות.

לכן המחקר הנוכחי תוכנן כמחקר פרוספקטיבי. חיידקי המעי נבדקו בקבוצת תינוקות שעוד לא לקו בבכי. מדגם הצואה הראשון נלקח בסוף החודש הראשון לחיים. מדגמים נוספים נלקחו כאשר אותם תינוקות הגיעו לגיל שלושה וארבעה חודשים. תכנית זו אפשרה לנו ללמוד על השינויים שחלו במעי בתקופה עד 100 ימים של חיי התינוק וכללו את תקופת השיא בבכי מופרז, אם היה כזה. החוקרים לא השתמשו בתרביות צואה אלא מיצו את ה DNA בצואה ובאמצעות שיטת microarray  היה ביכולתם לזהות מעל 1000 זנים שונים של חיידקים. הנחת החוקרים הייתה שיתברר כי תינוקות עם בכי מופרז לוקים במגוון מצומצם יותר של חיידקים ושאפשר יהיה לגלות שינויים אלה מוקדם בחיים – ועוד בטרם תחילת הבכי המופרז.

סך הכול נבדקו למעלה ממאתיים דגימות צואה מ- 12 תינוקות שלקו בבכי מופרז ו 12 תינוקות בני אותו גיל ללא בכי מופרז. 

 

התוצאות הראו-

1. מגוון הזנים השונים של חיידקים במעי הלך וגדל בקבוצת הבקרה אך לא בקרב התינוקות שפיתחו בכי מופרז מאוחר יותר בצורה מובהקת.

2. שינויים אלה התחילו כבר בשבוע השני לחיים אך מבחינה קלינית הבכי המופרז התחיל בממוצע בשבוע הששי.

3. שיעור החיידקים מקבוצת proteobacteria היה פי שניים בקבוצת התינוקות שלקו בבכי מופרז בהשוואה לקבוצת הבקרה.

4. בתוך קבוצת ה proteobacteria  החיידקים שמספרם עלה בקבוצת הבכי היו Escherichia, Klebsiella, Serrata, Vibrio, Yersinia ו Pseudomonas.

 

החוקרים מסכמים שאפשר להתנבא אלו תינוקות יפתחו בכי מופרז לפי אפיוני אוכלוסיית החיידקים במעי בימים הראשונים לחיים. ממצאים אלה יכולים להדריך אותנו במציאת טיפול הולם לבכי המופרז. המחקר תומך במחקרים קודמים שהשתמשו בשיטות של תרביות חיידקים, ואשר מצאו שמספר הלקטובצילי (Lactobacilli) מופחת בקרב תינוקות עם בכי מופרז ושמגוון החיידקים מצומצם בקבוצה זו וכמות סממן הדלקת, ה- calprotectin , היא מוגברת.

 

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics לחודש פברואר 2013

 

Intestinal microbiota of infants with colic.

De Werth C et al

Pediatrics 2013;131:e550 

סגור חלון