Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 16/12/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

17/04/2013 סיבוכים גסטרו-אינטסטינליים משניים לשימוש בתרופות

נזק לרירית המעי מתבטא בתופעות שונות החל מנגעים קלים ותת-קליניים וכלה בסיבוכים חמורים ואף קטלניים. סיבוכים במערכת העיכול העליונה, דוגמת דימום, נגרמים לעיתים קרובות כתוצאה משימוש בתרופות, במיוחד ה NSAIDS - תרופות אנטי-דלקתיות שאינם סטרואידים וכן בסטרואידים ובתרופות נוגדי קרישת הדם.

ה- NSAIDS פועלים על ידי עיכוב האנזימים מקבוצת ה cyclo-oxygenase אשר משתתפים ביצירת הפרוסטה-גלנדינים (prostaglandins) ותרומבוקסן (thrombo-xane). בהעדר אנזימים אלה,  תחול ירידה בכמות הריר והביקרבונט שנוצרים בקיבה ונוצרים שינויים במיקרו- מחזור הדם. שינויים אלה מחלישים את ההגנה של הקיבה ומגבירים את הסיכון לנזק לרירית. בנוסף הסטרואידים מעלים את הפרשת הגסטרין וכתוצאה מכך את הפרשת החומצה בקיבה.

בקרב מבוגרים כמה מחקרים התמקדו בשאלה של הסיבוכים שנוצרו משימוש בסטרואידים ויש ספרות ענפה בנושא של סיבוכים במערכת העיכול משנית לשימוש בתרופות בכלל. מחקרים מעטים מוקדשים לנושא זה בילדים.

באיטליה קיים רישום של כל האשפוזים של ילדים אשר סבלו מתופעות לוואי של תרופות. במחקר הנוכחי החוקרים מדווחים על הילדים שאושפזו באיטליה בין נובמבר 1999 לבין נובמבר 2010 בגלל הפרעות במערכת העיכול העליונה משנית לשימוש בתרופות ובעיקר הסטרואידים, ה NSAIDS    ותרופות אנטיביוטיות. המחקר התנהל בשמונה מרכזים ונכללו ילדים אצלם נמצאו נגעים בקיבה בבדיקה אנדוסקופית וילדים אשר התלוננו על הקאת דם טרי או הטלת צואה דמוית מלנה (Malena). ילדים שאושפזו לברור של מחלות עצבים היוו קבוצת הבקרה.

 

כל ההורים עברו ראיון עם אחד החוקרים בעת האשפוז בעזרת שאלון שתוכנן למטרה זו. ההורים נשאלו בקשר לתרופות שהילד קיבל במשך שלושת השבועות האחרונים לפני אשפוזו וכן לגבי חיסונים ב 12 השבועות האחרונים. ההורים נשאלו גם בקשר להוריות למתן התרופה, למינון ואם התרופה נרשמה על ידי רופא או לא.

 

בסך הכל אושפזו 486 ילדים במשך עשר שנים עם תלונות שמקורן במערכת העיכול העליונה.  בקבוצת הבקרה נמצאו 1930 ילדים. ב 73% של הילדים שאושפזו דווח על שמוש בתרופות ובהשוואה  54% של הילדים בקבוצת הבקרה השתמשו בתרופות לפני האשפוז. באשר לתרופות השונות, לתרופות האנטי-דלקתיות ממשפחת ה NSAIDS הסיכון היחסי שיגרמו לתופעות לוואי היה 2.9 וגם בסטרואידים נמצא סיכון יחסי של 2.9. אך גם השימוש בתרופות האנטיביוטיות הסיכון היחסי היה .2.3. השימוש בתרופות אלה נמשך מיום אחד ועד שמונה ימים בלבד. הסיכון היחסי המשני לנטילת paracetamol היה 2  ומנגד הסיכון היחסי לאחר נטילת  איבופרופן (ibuprofen) היה 3.7.

החוקרים מסכמים שמחקרם מאשר שהסיכון לסיבוכים במערכת העיכול עולה פי שלוש לאחר נטילת NSAIDS וסטרואידים והסיכון הוא פי שתיים עבור paracetamol  ותרופות אנטיביוטיות.

 

המאמר הופיע בכתב העת Archives of Disease in Childhood לחודש מרץ 2013.


Drug use and upper gastrointestinal complications in children

Biancotto M et al

Arch Dis Child 98;218

סגור חלון