Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/05/2013 מתן תרופות אנטיביוטיות לנשים בהריון מגביר את הסיכון לתינוק לפתח אסתמה – קצרת.

מצטברות עדויות שהאיזון בין חיידקים פתוגניים לבין חיידקים מועילים משחק תפקיד בסיכוי שאדם יפתח אסתמה מוקדם בחיים וזאת בקרב בני אדם להם נטייה גנטית לפתח אסתמה. בנוסף, מחקר של סוגי ה DNA החיידקיים בדרכי הנשימה של ילדים חולי אסתמה מראה, כי אוכלוסיית החיידקים בילדים אלה אינה תקינה. בעבר כבר עלה חשד, ששימוש בתרופות אנטיביוטיות אצל נשים הרות מגביר את הסיכון לפתח אסתמה אצל התינוק, והסיבה לכך היא כנראה ששינוים באוכלוסיית החיידקים בגוף בתקופה הפרי-נטאלית מגרה תהליך חולני בקרב ילדים עם נטייה גנטית לתהליך כזה. במחקר לפנינו החוקרים בדקו את ההשערה שנטילת תרופות אנטיביוטיות בהריון מלווה בסיכון מוגבר להופעת אסתמה ואקזמה בקרב הילדים. המחקר התנהל בצורה פרספקטיבית בקרב תינוקות לאמהות אסתמתיות. להשוואה נבחרה קבוצת בקרה של לידות באקראי.

 

במחקר השתתפו 411 ילדים שנולדו לאמהות חולות אסתמה במדינת דנמרק וקבוצה שנייה של כ 31,000 ילדים שנולדו ברצף זאת אומרת successively וללא בחירה מכוונת, באותה ארץ. האבחנה של אסתמה התבססה על אשפוזים בבית חולים ועל שימוש בסטרואידים בשאיפה. האבחנה של אקזמה התקבלה לאחר בדיקת רופא לפי אמות מדה שנקבעו למטרת מחקר זה. כל הילדים נשארו במעקב עד גיל חמש שנים.

 

המחקר גילה שכאשר האם ההרה נטלה תרופות אנטיביוטיות בשליש השלישי של ההריון, הסיכון לפתח אסתמה אצל הצאצא היה גבוה יותר. הסיכון היחסי היה 1.98 , כלומר  כמעט כפול מהצפוי. כאשר האם נטלה תרופות אנטיביוטיות בתקופת ההריון בלי להגדיר באיזו שליש, הסיכון היה 1.18 – זאת אומרת שהתקופה הכי מסוכנת היא השליש השלישי. מנגד, השימוש בתרופות אנטיביוטיות לא השפיע על הסיכוי לפתח אקזמה.

 

החוקרים מסכמים שהממצאים תומכים בהשערה שהאופי של אוכלוסיית החיידקים בתקופה העוברית המאוחרת ובתקופה הפרי-לידתי משחקת תפקיד בקביעת הסיכוי להופעת אסתמה בקרב הנולדים.

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics בחודש אפריל 2013.

 

Use of antibiotics during pregnancy increases the risk of asthma in early childhood

Stensballe LG et al

J Pediatr 2013;162:832

 

 

 

סגור חלון