Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/05/2013 על היעילות של צרוף אימונוגלובולינים יחד עם פרדניזולון במניעת נזק לכלי הדם הכליליים במקרים של מחלת Kawasaki

מחלת Kawasaki  היא דלקת חריפה בכלי הדם מסיבה לא ידועה עדיין , הפוגעת בעיקר בתינוקות וילדים. מחלה זו אחת מהגורמים העיקריים למחלת לב נרכשת בארצות מפותחות. טיפול במנות גבוהות של אימונוגלובולינים תוך ורידיים יחד עם אספירין מצמצם את תופעות הדלקת ומפחית את הנזק העלול לפגוע בכלי הדם הכליליים. אך כ- 20% של החולים עדיין לוקים בעלייה בחום הגוף בתום הטיפול באימונוגלובולינים התוך ורידיים וחולים אלה בסיכון גבוה לפתח נגעים בכלי הדם הכליליים.

השימוש בסטרואידים הוא טיפול חליפי יעיל עבור צורות שונות של דלקת בכלי דם. אמנם, רופאים רבים מהססים להשתמש בהם בגלל מחקר אשר הראה כי השימוש הממושך בפרדניזולון לבד  גם כן מעלה את הסיכון לפתח נזק לכלי הדם הכליליים. מנגד מחקר אחר אשר בדק באופן רטרוספקטיבי את ההשפעה של פרדניזולון במקרים של מחלת Kawasaki הגיע למסקנה שלפרדניזולון גם השפעה מועילה. מחקר קודם, אשר בדק את היעילות של מתן פרדניזולון ואימונוגלובולין גם יחד, כבר מצא  ששיטה זו משפרת את תוצאות הטיפול, אך מאחר ולמחקר זה היו ליקויים מתודולגיים ראו החוקרים של העבודה לפנינו צורך לבדוק פעם נוספת את היעילות של טיפול משולב בפרדניזולון יחד עם אימונוגלובולינים.

המחקר התנהל ב- 74 בתי חולים שונים ביפן במשך שנתיים. חולים אשר לקו במחלת קווסקי בצורה חמורה, התפלגו לשתי קבוצות. קבוצה אחת קבלה אימונוגלובולין תוך ורידי במינון של 2 ג"ם/ק"ג במשך 24 שעות ואספירין 30 מ"ג/ק"ג ליום במשך 15 יום לאחר שרמות ה CRP בדם חזרו לתקין. קבוצה שנייה שבלה מינון זהה של אימונוגלובולין תוך ורידי יחד עם פרדניזולון 2 מ"ג/ק"ג ליום החל מתחילת הטיפול וכלה  15 יום לאחר רמת ה CRP בדם חזר לתקין. יעילות הטיפול – כלומר נקודת הסיום -  נאמדה לפי מספר המקרים עם נזק לכלי הדם הכליליים בשתי הקבוצות בסוף  הטיפול.

 

סך הכל השתתפו כ 250 חולים – מחצית מהחולים בכל קבוצה. ההיארעות של נזק לכלי דם כליליים הייתה נמוכה בצורה מובהקת בקבוצה שקיבלה טיפול משולב של אימונוגלובולין יחד עם פרדניזולון , בהשוואה לקבוצה שקיבלה אימונוגלובולין יחד עם אספירין.

בקבוצה שקיבלה טיפול משולב אימונוגלובולין יחד עם פרדניזולון  ב  4 חולים מתוך 125, כלי הדם הכליליים ניזוקו, שהם 3% ; ואילו בקבוצה השנייה  28 חולים מתוך 123  סבלו נזק בכלי הדם הכליליים , שהם 23%  מהחולים, p<0.0001. בנוסף לממצאים אלה חום הגוף בקבוצת הפרדניזולון ירד יותר מהר וסממני הדלקת חלפו יותר מהר מהדם. בעבודה קודמת החוקרים הראו גם כי הטיפול המשולב עם פרדניזולון גורם לירידה מהירה של ציטוקינים דלקתיים ממחזור הדם. החוקרים מדגישים כי הצלחת הטיפול תלויה בטיפול מוקדם ככל האפשר. מחקרים שלא הצליחו בטיפול המשולב, התחילו טיפול לאחר שהנזק כבר נגרם. הנזק מתחיל ביום השביעי עד היום התשיעי של המחלה ולכן הטיפול חייב להתחיל תוך שבוע ימים מתחילת התלונות. נקודה שנייה היא משך זמן הטיפול. מאחר והמחלה ללא טיפול נמשכת שבועיים עד שלושה, משך הטיפול חייב להיות שלושה שבועות

 

המאמר הופיע בכתב העת Lancet  מיום 28 באפריל 2012.  

 

Efficacy of immunoglobulin plus prednisolone for prevention of coronary artery abnormalities in severe Kawasaki disease

Kobayashi T et al

Lancet 2012;379:1613

 

סגור חלון