Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/07/2013 איך משפיעה שיטת ניקוי המוצץ על הסיכון לפתח אלרגיה ? (CME)

במרוצת המאה העשרים גדל מספר מקרי האלרגיה בצורה ניכרת. כיום, אחד מכל שלושה ילדים בארצות האמידות לוקה באלרגיה. אלרגיה מתפתחת כתוצאה מכשל בפיתוח סבילות לחלבונים שפירים שהתינוק נחשף אליהם במזון שהוא אוכל או באוויר שהוא נושם. במקום לפתח סבילות, הגוף מפתח נוגדנים היוצרים תגובה אלרגית בחשיפה חוזרת לאלרגן. הסיבה לעלייה  של שכיחות המקרים האלרגיים באוכלוסייה אינה ידועה לגמרי, אך הועלה חשד שהיא נובעת מהעדר חשיפת תינוקות וילדים קטנים לחיידקים בסביבה, השערה שזכתה בכינוי "The hygiene hypothesis". המסקנה היא איפוא, שעוני וצפיפות,  משפחות מרובות ילדים, מגע מוקדם לחיות מחמד וחשיפה מוקדמת לחיידקים במזון דווקא מצמצמים את הסיכון לפתח אלרגיה. בנוסף, ה'רכישה' של חיידקים המאכלסים את המעי בבני אדם בריאים מתרחשת לאט יותר באוכלוסיות המפותחות וגם עובדה זו מעלה את הסיכון לפתח אלרגיה. מחקרים קודמים גם הוכיחו כי תינוקות הנולדים בלידה טבעית ועוברים את דרכי הלידה לוקים פחות באלרגיות בהשוואה לילדים הנולדים בניתוח קיסרי. ההשערה היא כי החשיפה לכמות גדולה של חיידקים בדרכי הלידה היא אשר מונעת התפתחות של אלרגיה.

הפה מכיל מגוון רחב של חיידקים, אירוביים ואנ-אירוביים, במספרים גדולים. יתכן ותינוקות חשופים לחיידקי ההורים המועברים אליהם ברוק המופרש בעת הנשיקות. דרך נוספת להעברת חיידקים מהאם לתינוק היא כשהאם מכניסה את הכפית או את המוצץ של התינוק לפה שלה לפני שהיא מחזירה אותו לתינוק. לדברי החוקרים של העבודה לפנינו, טרם נבדקה האפשרות שחיידקי הפה של האם גם כן פעילים במניעת אלרגיה בקרב הילדים.

לכן החוקרים בדקו האם העברת המוצץ מפה האם לפיו של התינוק מונע התפתחות של אלרגיה בקרב תינוקות.

 

במחקר השתתפו 184 תינוקות שנבדקו לעדות של אלרגיה קלינית או ריגוש לאלרגנים באוויר או במזון. הבדיקות נערכו פעמיים – פעם בגיל 18 חודשים ושוב בגיל  36 חודשים. בנוסף, התינוקות נבדקו מיד לאחר הופעת סימנים קליניים של אלרגיה. השימוש במוצצים והנוהל של הכנסת המוצץ לפיה של האם נרשמו בגיל ששה חודשים בעת ראיון עם האם. אופי אוכלוסיית החיידקים של התינוקות נבדקה כאשר מלאו להם – לתינוקות כמובן - ארבעה חודשים.

הממצאים הראו כי הסיכוי לפתח אסתמה בגיל 18 חודשים היה נמוך יותר בקרב ילדים שהוריהם ניקו את המוצצים על ידי הכנסתם לפה. הסיכון היחסי היה 0.12. באשר לדרמטיטיס אטופית, הסיכון היחסי היה 0.37 ולגבי ריגוש 0.37 בהשוואה להורים שלא מצצו את המוצץ. ההגנה מפני דרמטיטיס אטופית נשארה גם בגיל 36 חודשים. ההגנה מפני אלרגיה שהוקנתה על ידי לידה טבעית הוסיפה להגנה שהוקנתה על ידי מציצת המוצץ על ידי האם. אוכלוסיית חיידקי הפה בקרב תינוקות שהורים ניקו את את המוצץ בפיהם הייתה שונה מזו של תינוקות שלא נחשפו לחיידקי ההורים.

המלה "ריגוש" המופיעה לעיל מתייחסת לבדיקה לנוגדנים מסוג IgE     נגד אלרגנים באוויר, כולל 'birch, timothy grass, mugwort,  חתולים, כלבים, סוסים, דרמטופגוידיס (dermatophagoides) ועובש, וכן לאלרגנים במזון כולל חלב, ביצים, פול הסויה, דג, חיטה ובוטנים.

החוקרים מסכמים כי מציצת המוצץ על ידי ההורים מצמצמת את הסיכון של התפתחות מחלות אלרגיות בקרב הילדים. המנגנון המשוער לתופעה זו הוא גירוי אימוני על ידי החיידקים שהועברו לתינוק באמצעות הרוק של ההורים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics   המקוון לחודש יוני 2013.

 

Pacifier cleaning practices and risk of allergy development

Hesselmar B et al

Pediatrics 2003;131:e1829.

סגור חלון