Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/07/2013 גורמי סיכון לפתח ברונכיאקטזה בקרב ילדים הלוקים בציסטיק פיברוזיס (CME)

ילדים הלוקים בציסטיק פיברוזיס סובלים בדרך כלל מהרס הדרגתי של הריאות וזוהי גם סיבת המוות העיקרית. בעזרת טומוגרפיה ממוחשבת אפשר לגלות שינויים אופייניים לברונכיאקטזה כבר בגיל 10 שבועות. אין לנו אומדן מדויק לגבי שכיחות הברונכיאקטזה בקרב חולי ציסטיק פיברוזיס; הניסיון שלנו, הוא שבין 50% ועד 70% של חולי ציסטיק פיברוזיס בגילאים 3 עד 5 כבר לוקים בברונכיאקטזה. כאשר מצב זה קיים, הוא ממשיך להתקדם ב- 75% של החולים, על אף הטיפול האינטנסיבי ביותר.  מחקרים קודמים של המחברים זיהו שני גורמי סיכון עיקריים להופעת ברונכיאקטזה בקרב חולי ציסטיק פיברוזיס והם דלקת ריאות חריפה עם מעורבות של נויטרופילים וזיהום בחיידק pseudomonas aeruginosa . הדלקת הנויטרופילית זוהתה על ידי מדידת פעילות האנזים neutrophil elastase המופרש על ידי הלויקוציטים. המדידה נעשתה בנוזל השטיפה של דרכי הנשימה. נמצא קשר בין פעילות של אנזים זה לבין הופעת ברונכיאקטזה, ירידה במשקל וירידה בתפקוד הריאות. המחקרים אישרו גם שמחלת הריאה מתחילה מוקדם בחיים ומלווה בעלייה של ציטוקינים פרו-דלקתיים בהפרשות דרכי הנשימה. במחקר הנוכחי, רצו החוקרים לבדוק את ההנחה, שבדיקת הפעילות הדלקתית בהפרשת דרכי הנשימה בגיל 3 חודשים אצל חולי ציסטיק פיברוזיס, מאפשרת ניבוי מדויק באשר לסיכון להופעת ברונכיאקטזה.

במחקר השתתפו 127 תינוקות אצלם אובחנה ציסטיק פיברוזיס בבדיקה שגרתית לגילוי מחלה זו בימים הראשונים לאחר הלידה. טומוגרפיה ממוחשבת ושטיפת דרכי הנשימה בוצעו בגיל שלושה חודשים, ושוב בגיל שנה, שנתיים ושלוש שנים.

התוצאות הראו כי השכיחות של ברונכיאקטזה הייתה 30% בגיל שלושה חודשים, ו- 62% בגיל שלוש שנים. גורמי סיכון להופעת ברונכיאקטזה היו meconium ileus  בלידה, הפרעות נשימתיות בעת הבדיקות שתוארו למעלה, פעילות חופשית של אלסטזה נויטרופילית בנוזל שטיפת דרכי הנשימה ו- gas trapping  בעת הנשיפה במהלך הטומוגרפיה הממוחשבת. הסיכון היחסי להופעת ברונכיאקטזה היה 3.2 ,  כאשר מקוניום אילאוס הופיע בתחילת החיים. הסיכון היחסי להופעת ברונכיאקטזה היה 2.3  כאשר הופיעו הפרעות נשימה בעת הבדיקות וכאשר נמצאה פעילות חופשית של האנזים אלסטזה נויטרופילית בנוזל שטיפת דרכי הנשימה.

החוקרים מסכמים שפעילות של אלסטזה ניטרופילית חופשית במי שטיפת דרכי הנשימה בגיל שלושה חודשים מבשרת הופעה מוקדמת של ברונכיאקטזה בקרב תינוקות.

המאמר הופיע בכתב העת New England Journal of Medicine מיום 23 במאי 2013.

 

Risk factors for bronchiectasis in children with cystic fibrosis

Sly PD et al

N Engl J Med 2013;368:1963

 

 

 

סגור חלון