Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/08/2013 השימוש בטומוגרפיה ממוחשבת בקרב ילדים עם כאבי ראש חוזרים ( CME )

כאבי ראש בקרב ילדים הם אחת הסיבות הנפוצות לביצוע הדמיית טומוגרפיה ממוחשבת של הראש – בעיקר בחדרי מיון. בסביבות חמישה מיליון צלומי CT ראש צולמו בארצות הברית בשנת 2008 בחדרי מיון בברור כאבי ראש כרוניים לא קשורים לטראומה. גידולים במוח נדירים באוכלוסיית הילדים ופחות מאחוז אחד של גידולי מוח בילדים מתייצגים על ידי כאבי ראש כתלונה יחידה. לכן אין מקום לטומוגרפיה ממוחשבת של הראש עבור ילדים המתלוננים על כאבי ראש  כל עוד  ותלונה זו אינה מלווה בסימנים  של מחלה נוירולוגית.

 

לא זו בלבד שאין מקום לבדיקת טומוגרפיה של הראש במקרים של כאבי ראש כרוניים בילדים אלא בדיקה זו מעלה את הסיכון לסרטן. מחקר קודם  קבע כי שלושה צילומי CT ראש משלשים את הסיכון לסרטן המוח בילדים שטרם מלאו להם 15 שנה וחמישה עד עשרה צילומים כאלה משלשים את הסיכון לפתח לויקמיה. האקדמיה האמריקאית לנוירולוגיה פרסמה הנחיות בנידון ובהן המלצה שלא לבצע CT ראש לילדים להם כאבי ראש כרוניים כאשר אין סימנים קליניים חשודים ושבתולדות המחלה אין תלונות המעלות חשד למחלה נוירולוגית. האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים סמכה את ידיה על המלצות אלה.

המחקר לפנינו בדק באיזו מידה רופאי ילדים פועלים בהתאם להנחיות אלה. במחקר נבדקו תיקי ילדים אשר ביקרו פעמיים או יותר במרפאה או בחדרי מיון כשהתלונה העיקרית הייתה כאבי ראש כרוניים. סך הכל נבדקו תיקים של למעלה מ- 15,800  ילדים. הילדים היו בני 3 ועד 17. מהם למעלה מ- 4000 – שהם 26% - נבדקו בטומוגרפיה ממוחשבת של הראש פעם אחת או יותר ורובם בתוך כחודש מביקורם הראשון. השימוש הכי נרחב בטומוגרפיה ממוחשבת היה בחדרי מיון. בדיקה על ידי מומחה למחלות עצבים דווקא צמצמה את השימוש בטומוגרפיה ממוחשבת. החוקרים מסכמים שהדמיית טומוגרפיה של הראש  בקרב ילדים עם כאבי ראש כרוניים ממשיכה להיות בדיקה מקובלת חרף ההמלצות של ארגונים מקצועיים והעובדה שנדיר למצוא סטייה מהתקין בבדיקה זו.

השימוש בבדיקה זו שכיח במיוחד בחדרי מיון אך מקובל גם במרפאות.

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics לחודש יולי 2013.

 

CT scan utilization patterns in pediatric patients with recurrent headache

De Vries A et al

Pediatrics 2913;132:e1.

 

סגור חלון