Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/08/2013 הקשר בין זעזועי מוח חוזרים למשך זמן התלונות.

בארצות הברית כ 144,000 ילדים מובאים לחדרי מיון כל שנה במצב של זעזוע מוח. מאות אלפים נוספים נפגעים בזעזוע מוח ומקבלים טיפול בבית ובאולמי ספורט.  על אף שנערכים יותר מחקרים בנושא בזמן האחרון, מעט ידוע על הגורמים המשפיעים על משך הזמן של תלונות לאחר הזעזוע ה post concussion syndrome.  בהעדר מידע בתחום זה אין ביכולתנו לייעץ למשפחות ולמטפלים כמה זמן יש לצפות שהתלונות יימשכו, אלו ילדים זקוקים למעקב אצל מומחים ולכמה זמן אסור לנפגעים להשתתף בפעילות ספורטיבית. בנוסף, רוב המידע בנושא זה בא ממחקרים על מבוגרים ולא על ילדים. המחקרים הקיימים שבודקים את הקשר בין מספר זעזועי מוח בילדים ומשך הזמן של התלונות הגיעו למסקנות סותרות.

המחקר הנוכחי התבסס על ההשערה של החוקרים ש:

1     משך זמן של התלונות לאחר זעזוע מוח יתארך אם יש תולדות של זעזוע בעבר.

2     אם הזעזוע הקודם קרה במשך השנה שעברה, התסמונת הבתר-טראומטית תמשך יותר זמן מאשר בזעזוע קודם בעבר הרחוק יותר.

 

המשתתפים כללו את כל בני 11 עד 22 שהגיעו לחדר מיון של בית חולים אחד עם האבחנה של זעזוע מוח. התוצאות נמדדו לפי שאלון שתוכנן כדי לקבוע באופן מדויק את תום תקופת התסמונת הבתר-טראומטית.

בסך הכל, נרשמו 280 חולים במשך שנה אחת. החוקרים גילו שחולים להם היה זעזוע מוח קודם, סבלו מהתסמונת לתקופה ארוכה יותר – 24 יום כנגד 12 יום. אצל חולים להם היה יותר מאשר זעזוע מוח אחד בעבר התסמונת נמשכה בממוצע 28 יום, כלומר ככל שמספר הזעזועים הקודמים היה גדול יותר כך התסמונת נמשכה יותר זמן. כן נמצא שאם הזעזוע הקודם התרחש בשנים עשר החודשים האחרונים תקופת התסמונת נמשכה בממוצע 35 יום, זאת אומרת אם מתקיימים שני זעזועי מוח תוך שנה, תקופת ההבראה ארוכה יותר מאשר שני זעזועים מרוחקים יותר בזמן.

 

החוקרים מסכמים שבמקרה של חולה שנפגע בזעזוע מוח, כאשר חולה זה סבל מזעזוע מוח בעבר, במיוחד אם הזעזוע הקודם התרחש בעבר הלא רחוק, או אם היה יותר מאשר זעזוע אחד בעבר, התקופה הפוסט טראומטית תהיה ארוכה יותר מאשר אחרי זעזוע בודד. לממצאים אלה השלכות באשר למעקב של חולים עם זעזוע מוח.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics   לחודש יולד 2013.

 

Time interval between concussions and symptom duration

Eisenberg MA et al

Pediatrics 2013;132:8


סגור חלון