Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/08/2013 השוואה בין שתי שיטות שאיפות בטיפול של ברונכיאוליטיס (CME)

ברונכיאוליטיס בקרב תינוקות יכולה להתנהג כמחלה קשה שדורשת אשפוז ולפעמים אפילו הנשמה מלאכותית. לעיתים רחוקות המחלה אפילו מסתיימת במות החולה. בדרך כלל הפתוגן הוא ה- Respiratory syncytial virus. התמונה הקלינית כוללת קוצר נשימה, רתיעות בין צלעיות ותת- צלעיות, nasal flare ופקעים וצפצופים בהאזנה לריאות באמצעות הסטטוסקופ. חרף העובדה שתרופות מרחיבי הסמפונות לא מומלצות במחלה זו, רופאים רושמים תרופות אלה לעיתים קרובות. שאיפות של מי מלח דרך nebulizer  הן אופן טיפול מאד מקובל היום. האדרנלין מצמצם את גודש הריריות והודות לתופעה זו אדרנלין עדיף על תרופות ממשפחת ה beta 2 adrenergic agonists. עובדה זו גרמה לכך שאנהלציות של אדרנלין מהוות היום את הטיפול המועדף שמשפר את התמונה הקלינית ומצמצם את מספר המקרים הזקוקים לאשפוז. מנגד, טיפול זה אינו מקצר את ימי האשפוז של חולים שכבר נמצאים  בבית החולים.

טיפול באנהלציה אפשר לתת לפי לוח זמנים קבוע מראש או on demand , דהיינו רק כשהחולה זקוק לטיפול – ואין נתונים איזו משתי השיטות עדיפה.  במחקר זה החוקרים ניסו לברר

1    האם אדרנלין באנהלציה עדיף על מי מלח באנהלציה

   האם מתן האנהלציה לפי לוח זמנים קבוע עדיף על מתן בהתאם למצבו של החולה.

 

המחקר התנהל בשמונה מרכזים בסמיות כפולה ובאקראי. החולים היו תינוקות שטרם מלאו להם 12חודשים. הטיפולים היו אנהלציות כל שעתיים של מי מלח פיזיולוגיים או אדרנלין. קבוצה שנייה קיבלה טיפול לפי הצורך. התוצאות נמדדו לפי אורך הזמן שהחולה היה זקוק לאשפוז.

 

ארבע מאות וארבע תינוקות השתתפו במחקר. הגיל הממוצע היה 4.2 חודשים. 59% היו זכרים. לא נמצא הבדל בין תינוקות שקיבלו אינהלציות של מי מלח לבין אלה שקבלו אנהלציות של אדרנלין, באשר למספר ימי אשפוז, לצורך לקבל חמצן, לצורך להאכיל את החולה בצינור לקיבה ולצורך להנשמה מלאכותית - בקיצור, לא נמצא הבדל בין שתי התרופות שהושוו. אך אין הדבר כך באשר לשיטת תכיפות הטיפולים: מתן  אינהלציה בהתאם למצבו של החולה הוכיח את עצמו כיעיל יותר מאשר מתן הטיפול בזמנים קבועים. תינוקות שקיבלו אינהלציה בהתאם למצבם נשארו בבית החולים בממוצע 47.6 שעות ואילו אלה שקיבלו טיפול לפי זמנים קבועים נשארו 61.3 שעות הבדל משמעותי לטובת הטיפול בהתאם למצבו החולה. P= 0.01. בנוסף 38.3% של התינוקות שקבלו טיפול on demand היו זקוקים למתן חמצן בהשוואה ל 48% בקבוצת הטיפולים הקבועים ושלישית 4% של החולים בטיפול on demand  היו זקוקים להנשמה מלאכותית בהשוואה ל 10.8%  בקבוצה של הטיפולים הקבועים. כל ההבדלים היו מובהקים סטטיסטית.

 

החוקרים מסכמים שבטיפול של ברונכיוליטיס לא נמצאה עדיפות לאינהלציות אדרנלין בהשוואה לאינהלציות של מי מלח פיזיולוגיים. מנגד כן נמצא ששיטת מתן הטיפול משפיעה על יעילות הטיפול. מתן אינהלציה בהתאם למצבו של החולה עדיפה על מתן אינהלציה לפי לוח זמנים קבוע.

 

הערת העורך:  סיקרן אותי לדעת למה בדיוק הכוונה בטיפול on demand  מה היו אמות המידה לפיהן המטפלת החליטה לתת אינהלציה – האם זו רמת החמצן בדם, קושי הנשימה או אולי קצב הנשימות. לא הצלחתי למצוא התייחסות לנקודה זו במאמר.

 

המאמר הופיע בכתב העת New England Journal of Medicine ל 13 ליוני 2013.

 

Racemic adrenaline and inhalation strategies in acute bronchiolitis

Skjrven HO et al

N Engl J Med 2013;368:2286

 

סגור חלון