Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

01/09/2013 סיפור אישי - מקום מפלט ( free)

יתכן שהדבר החשוב ביותר שאנחנו יכולים להעניק  לזולת הוא השתיקה. לא שתיקה של ביקורת סמויה או של הסתגרות נוקשה, אלא שתיקה שהיא מקום מפלט, קבלת האחר כפי שהוא. כולנו צמאים לשתיקה כזו. קשה למצוא אותה. כשהיא נוכחת, אנו יכולים לזכור משהוא מעבר לרגע, כוח שעליו נבנים החיים. שתיקה היא מקום של כוח רב ושל מרפא. שתיקה היא חיקו של אלוהים.

דברים רבים מגדילים את השתיקה שבנו, וביניהם עצם ההזדקנות. ייתכן שאז נשמש יותר כמפלט מאשר כמציל, נהיה עדים לתהליך החיים ולתבונת הקבלה.

מומחית לאיידס סיפרה לי שהיא שומרת בביתה תמונה של סבתה, שמולה היא נוהגת לשבת כמה דקות בכול יום לפני צאתה לעבודה. סבתה הייתה איטלקייה במוצאה ושמרה על אחדות המשפחה. הייתה לה חוכמת חיים. פעם, כשלואיזה הייתה קטנה מאד, נדרס גור החתולים שלה והיא הייתה שבורה. הוריה עודדו אותה לא להיות עצובה וסיפרו לה שהגור נמצא עכשיו בגן עדן עם אלוהים אך היא מיאנה להינחם. היא התפללה לאלוהים וביקשה ממנו להחזיר לה את הגור. אלוהים לא הגיב.

ביגונה היא פנתה לסבתה ושאלה "למה". הסבתה לא סיפרה לה שהגור בגן עדן כפי שעשו רבים מהמבוגרים. במקום זה, היא פשוט חיבקה אותה והזכירה לה את תקופת מותו של סבה. גם היא התפללה לאלוהים אבל אלוהים לא החזיר את סבה והיא לא ידעה מדוע. לואיזה התרפקה על כתפה החמה והרכה של סבתה והתייפחה.  לבסוף כאשר הייתה מסוגלת להרים את עיניה היא ראתה שגם סבתה בוכה גם היא.

על אף שסבתה לא יכלה לענות לשאלתה, בדידותה הגדולה נעלמה והיא הרגישה שהיא יכולה להמשיך. כל ההבטחות שהחתולה נמצאת בגן עדן לא נתנו לה את הכוח ואת השלווה. לעומת זאת היא הרגישה שסבתה הייתה חיק, מקום מפלט. "אני יודעת הרבה מאד על איידס, אבל מה שאני באמת רוצה היא להיות חיק לחולים שלי. מקום שממנו הם יוכלו להתמודד ולא יהיו לבדם".  מציאת מפלט אינה מקום מחבוא ומסתור מהחיים. פירושה, מציאת מקום של כוח, יכולת לחיות את החיים שניתנו לנו באומץ רב יותר, ולפעמים אפילו מתוך הכרת תודה.  -

הסיפור מובא בספרה של ד"ר רחל נעמי רמן, My grandfather's blessings מתורגם מאנגלית בידי ארנה פרייזר. מודן, הוצאה לאור.

סגור חלון